Actief met archief

Sinds mei 2019 is Liese Vandoninck actief als intergemeentelijke archivaris. Zij volgt Frauke op, die op haar beurt aan de slag gaat als archivaris voor Stad Dendermonde. Frauke heeft de voorbije jaren de archiefwerking in het Land van Dendermonde uitgebouwd. Ze startte in 2014 met het aanpakken van de archiefdepots en het statisch archief van gemeenten zonder eigen archiefdienst (een verslag hiervan vind je in Logboek van een intergemeentelijke archivaris). De jaren erna werkte ze ook aan een efficiënte werking voor semi-dynamisch en dynamisch archief, dacht ze digitale mappenstructuren uit en zette ze een sterke vrijwilligerswerking op poten.

Liese zet het werk van Frauke verder, samen met de vrijwilligers. Daarnaast heeft Liese de opdracht gekregen om ook de OCMW-archieven onder handen te nemen. Iedere maand kan je in onze nieuwsbrief een stand van zaken lezen. Ook hier kan je de updates lezen:

Contactgegevens Liese: archivaris@egclandvandendermonde.be – 0471 60 53 17

Archiveren kan je leren!

Meer en meer verenigingen zijn op zoek naar mogelijkheden om hun verenigingsarchief en hun verzamelde documentatie op een bewuste en efficiënte manier te beheren. Archief vormt immers een belangrijke bron om ons verleden te leren kennen en die kennis door te geven aan de volgende generaties. Maar wat is eigenlijk archief? Welke documenten hou je bij? Hoe moet je een archief inventariseren? Wat zijn de beste bewaaromstandigheden? Hoe moet je archiefdocumenten digitaliseren? En hoe zit het met de wetgeving?

Leren_archiverenIn 2016 boden de erfgoedcellen Land van Dendermonde, Viersprong en Leie Schelde een opleiding aan om verenigingsarchief op een goede manier te ordenen en beschrijven. Via een stappenplan en praktische oefeningen leerden cursisten duurzaam omgaan met het papieren en digitale archief van hun vereniging.
De powerpoints van de opleiding zijn beschikbaar. Ze bevatten veel interessante links naar extra informatie rond archiveren, behoud en beheer:

Leren archiveren: powerpoint 20 februari 2016
Leren archiveren: powerpoint 27 februari 2016

De inhoud van de opleiding werd ook in een handige brochure gegoten. Je kan de brochure Leren Archiveren downloaden. Toch liever een papieren exemplaar? Stuur een mail naar info@egclandvandendermonde.be.