Curieus naar deze reus?

HagridReuzen kennen we natuurlijk allemaal. Deze wonderlijke wezens duiken dan ook in tal van oude verhalen en legenden op. Uit de Griekse mythen herinneren we ons bijvoorbeeld Atlas, die de wereld op zijn schouder droeg, en in de Bijbel krijgt David de reus Goliath klein. Ook nu nog maken geregeld nieuwe reuzen hun intrede. Heel wat mensen zullen je bijvoorbeeld meteen kunnen vertellen wie de GVR is en ook halfreus Hagrid uit de Harry Potter-verhalen is zeker geen onbekende.

Reuzen spreken in ieder geval al heel lang tot de verbeelding. Met de bouw van gigantische poppen werden deze fantastische figuren vanaf de Middeleeuwen in heel wat Europese landen ook werkelijk tot leven gebracht. De oudste Belgische reuzenbrowse (1) zijn dan ook al honderden jaren oud. Zo is het Ros Beiaard van Dendermonde al meer dan 500 jaar oud!

Elke reus heeft zo een eigen verhaal dat hem aan een bepaalde gemeente of wijk verbindt. Veel steden en gemeenten beschouwen hun reuzen dan ook als vooraanstaande inwoners en schrijven hen zelfs officieel in hun bevolkingsregister in. Huwelijken tussen twee reuzen zijn dan ook niet ongewoon en daarna kan een reuzenpaar ook aan kinderen beginnen. In de loop der tijd is het jammer genoeg ook al gebeurd dat een reus vergeten wordt of beschadigd of versleten raakt, maar zelfs dan wordt soms nog de nodige eer bewezen. Er wordt bijvoorbeeld een doodsbrief of een overlijdensakte opgesteld of er gaat een begrafenisstoet uit. Het mag intussen wel duidelijk zijn dat de reuzencultuur een boeiende wereld op zich is. Ben je nieuwsgierig om meer bij te leren over reuzen?

Reuzen_Lebbeke__Hamme_849De Erfgoedcel Land van Dendermonde ontwikkelde samen met de gemeenten Lebbeke en Hamme en de lokale reuzenbeheerders twee reuzenapps om kennis te maken met de Lebbeekse en Hamse reuzen. Bij beide reuzenapplicaties hoort ook een lespakket voor leerlingen in de tweede graad van het basisonderwijs. Via dit lespakket kunnen leerlingen uitgebreid kennis maken met de traditie van het maken en dragen van reuzen en carnavalstradities, waar veel van de reuzen een link mee hebben.

Niet uit Lebbeke en Hamme en toch zin om een les te organiseren rond reuzen? Dat kan natuurlijk ook! De lespakketten bieden alvast inspiratie om aan de slag te gaan met de reuzen uit je eigen gemeente. Onder info en contact vind je tips om informatie over je lokale reuzen te verzamelen. De erfgoedcel helpt je natuurlijk ook graag verder op weg!


Info en contact:

De online reuzenapp voor Lebbeke vind je via www.reuzeninlebbeke.be.
De online reuzenapp voor Hamme vind je via www.reuzeninhamme.be

Download hier het lespakket voor Lebbeke.
Download hier het lespakket voor Hamme.

Een overzicht van alle reuzen in Vlaanderen vind je op de website van LECA (Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag).
Ook LECA ontwikkelde een educatiepakket rond reuzen: “Curieuzereuzen”.

Foto’s en documentatie over reuzen uit de 9 gemeenten in het Land van Dendermonde vind je ook op de erfgoedbank.

Met vragen en suggesties kan je steeds terecht bij info@egclandvandendermonde.be of 052 25 03 42.