De traditie van de processie

_D705217

Processies vind je in vele vormen, zo zijn er feest- en boeteprocessies (in Veurne), kaarsjesprocessies (in Scherpenheuvel, Lummen en Lourdes) en natuurlijk ook de palmprocessies. Alle processies zijn religieus en sommige zijn opgedragen aan een heilige en zij worden patroonsprocessies genoemd. Ook in Laarne is er zo eentje en deze wordt opgedragen ter ere van de heilige Sint-Macharius.

Macharius leefde in de 11de eeuw. Hij werd geboren in Armenië, maar reisde tijdens zijn leven erg veel rond. Tijdens zijn omzwervingen kwam hij ook in Vlaanderen terecht. In Gent sloot hij zich aan bij de monniken van de Sint-Baafsabdij. Net toen hij op het punt stond om weer verder te trekken, brak de pest uit. Terwijl Macharius in Laarne was, werd hij zelf ook ziek. In zijn ziekenbed kreeg hij een visioen: er zou pas een einde aan de plaag komen als hij zelf stierf. Macharius voorspelde dat hij zou sterven op Witte Donderdag in het jaar 1012. Volgens de overlevering zou hij ook echt op die dag in Gent overleden zijn en kwam daarna een eind aan de pestepidemie. Ook in Laarne leefde de gedachtenis aan Sint-Macharius verder. Volgens bronnen zou al sinds de twaalfde eeuw  ieder jaar op Tweede Pinksterdag een Machariusprocessie door de gemeente trekken.

De erfgoedcel ontwikkelIMG_0955de samen met het comité van de Sint-Machariusprocessie een educatief spel voor de laatste graad van het basisonderwijs.

De bedoeling hiervan? De kinderen op een ludieke manier vertrouwd maken met de traditie van de processie, de rituelen en de betekenis er achter.

De kinderen leren al spelend en interactief waar Sint-Macharius verbleef toen hij in Gent arriveerde, aan welke ziekte hij leed en waarom hij een Sint is.

Niet uit Laarne en toch zin om een les te organiseren rond processies? Dat kan natuurlijk ook! Het lespakket biedt alvast inspiratie om een les op te stellen over een lokaal religieus feest. Op de website van LECA (Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag) vind je informatie over alle (religieuze) feesten in Vlaanderen. De erfgoedcel helpt je natuurlijk ook graag verder op weg!


Info en contact:

Voor het spelen van het educatief spel is er een lespakket ontwikkeld. Er zijn ook verschillende attributen nodig:

Met vragen en suggesties kan je steeds terecht bij info@egclandvandendermonde.be of 052 25 03 42.