Erfgoedbank

Op 14 september 2014 ging de beeldbank van de Erfgoedcel Land van Dendermonde online. Duizenden foto’s, video’s, archiefstukken en documentatie zijn via deze digitale erfgoedbank ontsloten.

www.erfgoedbanklandvandendermonde.be bevat ondertussen al een schat aan beelden, in verschillende digitale collecties ondergebracht: reuzen, de Eerste Wereldoorlog, oude wenskaarten, de Ros Beiaardommegang, enz.… Ook alle bekende krantencollecties uit het Land van Dendermonde zijn gedigitaliseerd en voor iedereen toegankelijk gemaakt. Samen vormen ongeveer 140.000 krantenpagina’s en meer dan 30.000 afbeeldingen een digitaal regionaal museum, dat ten allen tijde raadpleegbaar is.

Ook het opsporen, verzamelen en digitaliseren gaat door: nieuw materiaal is steeds welkom! Want de erfgoedbank blijft immers een work in progress…

erfgoedbank

Vragen bij het gebruik van de erfgoedbank? Neem contact met ons op via info@egclandvandendermonde.be of maak gebruik van de handleiding.