Feest!

07 - KWBDat het begrip feest een enorme lading dekt, is duidelijk. De grote verscheidenheid die de feestcultuur kenmerkt, zorgt er voor dat het niet eenvoudig is om de vinger te leggen op wat al deze feesten gemeen hebben. In het algemeen kan een feest beschouwd worden als een moment waarop een belangrijke gebeurtenis of een heuglijk feit wordt herdacht en gevierd. Dat betekent echter niet automatisch dat het altijd om een vrolijk gebeuren moet gaan: ook begrafenisplechtigheden of herdenkingen maken deel uit van de feestcultuur.

Feesten maken deel uit van de volkscultuur of de cultuur van het alledaagse leven vroeger en nu. Op die manier vormen ze dus ook een onderdeel van ons cultureel erfgoed.
Ook al wordt er volop gefeest in de regio Dendermonde, het is niet evident om een overzicht te verkrijgen van alle vieringen en evenementen. Bovendien is de historisch-culturele betekenis van veel feesten vaak niet meer gekend bij het grote publiek.

In 2019-2020 focust de erfgoedcel daarom in het bijzonder op de feestcultuur in haar werkingsgebied.

Oproep
De erfgoedcel is op zoek naar informatie over de meest uiteenlopende festiviteiten in haar regio.
Ben jij betrokken bij wat leeft in jouw gemeente?
Dan weet jij ook het best om welke verenigingen en vieringen het gaat.
We zijn op zoek naar alle publieke attracties in open lucht met een min of meer feestelijk karakter,
die gratis toegankelijk zijn en al enige jaren op regelmatige basis worden ingericht:
stoeten en ommegangen, processies en religieuze vieringen, carnavalsvieringen,
corso’s en markten, cavalcades en festivals, buurtfeesten, dorps- en stadsvieringen,
historische herdenkingen, ambachtelijke feesten,…


Reuzen

reuzenland_logo_DefDe reuzencultuur wordt al eeuwenlang van de ene generatie op de andere doorgegeven. Niet alleen worden op tal van plaatsen enorme inspanningen gedaan om bestaande reuzen in ere te herstellen en zo vaak mogelijk naar buiten te brengen, ook nieuwe reuzen zien nog steeds het levenslicht. Omdat reuzen de aandacht van zoveel mensen vasthouden, wil de erfgoedcel haar steentje bijdragen om dit erfgoed een duurzame toekomst te geven. Hiertoe koppelen wij onze eigen werking rond reuzen aan die van zo veel mogelijk anderen, in het bijzonder van de reuzenverenigingen in onze regio.

19 januari 2013: Reuzenoverleg
14 september 2014: Reuzenhappening – Ontdek de foto’s op de erfgoedbank!
17 september 2015: Reuzen repair café
30 november 2016: Reuzenoverleg

Reuzenhappening op zondag 13 mei 2018!

Op zondag 13 mei 2018 verzamelden de reuzen uit het Land van Dendermonde van 14 tot 18 uur in Stokerij Rubbens (Bohemen 101) te Wichelen om zich aan het grote publiek te tonen tijdens een midddagvullend programma. Bezoekers konden er alles leren over de reuzentraditie. Ze konden ook in levende lijve kennis maken met de reuzen en hun verhalen die zowel te vinden waren op reuzenpaspoorten als door vertellers naar voor werden gebracht. De reuzen dansten ook geregeld op live muziek.

Naast het immaterieel reuzenerfgoed dat ruim aan bod kwam, stond de ambacht van het reuzenbouwen ook in de kijker. Bezoekers die geïnteresseerd waren in het technische aspect van de reuzen konden hun hart ophalen bij de verschillende workshops en demonstraties. Zo gaf Gert Peleman een workshop ‘koppenkleien’ (hoofden kneden in klei om nadien te bewerken in polyester) en gaf Kevin Leybaert een demonstratie in het ‘koppensnijden’ (hoofden snijden uit piepschuim). Kinderen konden zich uitleven tijdens een (doorlopende) knutselworkshop ‘reuzensprongen’  onder begeleiding van knutseljuf Ruth Verstraeten. Enkele sfeerbeelden bekijk je hier!


Bloemencorso 

NaamloosJe vindt ze over de hele wereld, maar nergens zijn er zoveel corso’s als in de Lage Landen. Hoewel er minder bloemencorso’s zijn dan vroeger, leeft deze traditie nog sterk. Vlaanderen telt momenteel vijf corso’s, waarvan één in Sint-Gillis-Dendermonde. In 2013 werden de Vlaamse bloemencorso’s erkend als immaterieel cultureel erfgoed.
Lees meer op: www.immaterieelerfgoed.be en www.bloemencorso.be (Sint-Gillis)
Erfgoedcel Land van Dendermonde is lid van de werkgroep van het netwerk van de bloemencorso’s Blankenberge, Loenhout, Sint-Gillis-Dendermonde, Ternat, Wommelgem en Zundert.

De eerstvolgende bloemencorso in Sint-Gillis-Dendermonde gaat door op zondag 2 september 2018.


Vis aan wal (BoulevART)

walvis 1958In Dendermonde vindt elk jaar in de zomer ‘Katuit’ plaats, de traditionele reuzenstoet. Er zijn een aantal vaste elementen in de stoet die elk jaar terugkomen: ’t schipke, de walvis, het rad van avontuur, de knaptanden…  In 2016 werd de walvis vervangen door een nieuw exemplaar. De oude walvis dateerde al van 1958.

Alvorens de oude walvis definitief op pensioen ging, maakte hij nog een laatste ‘acte de présence’ op het straattheaterfestival BoulevART op 17 september 2017. Samen met de Stedelijke Musea Dendermonde verzamelde de erfgoedcel op die dag herinneringen aan de walvis. Groot en klein konden een flessenpost schrijven voor de walvis. Voor de kleinsten was er ook een workshop monoprint met een walvistattoo als beloning!


LECA, Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag, maakte een handige kaart en kalender met daarop alle feesten met erfgoedkarakter (religieuze feesten, carnaval, buurtfeesten,…). Benieuwd naar wat er te doen is in jouw gemeente en wanneer? Neem eens een kijkje!