Omgevingsonderwijs

Het is niet altijd evident om aan de slag te gaan met erfgoed uit de gemeente van je school. Niet elke leerkracht woont immers in de omgeving van zijn of haar school. Omgevingsonderwijs is nochtans de perfecte methodiek wanneer je rond erfgoed wil werken met de klas. Bij omgevingsonderwijs worden elementen uit de schoolomgeving als illustratie of als leerinhoud in de klaspraktijk gebruikt. Elke wijk, buurt, dorp, stad of landschap is immers het resultaat van een lange geschiedenis.

Ben je als leerkracht of directeur enthousiast om aan de slag te gaan met het erfgoed in de schoolomgeving? Onderstaande initiatieven reiken je alvast enkele handvaten aan. Natuurlijk begeleidt de erfgoedcel je ook graag bij je erfgoedtraject!
dfd

Omgevingsonderwijs.be

2601867Deze site wil leerkrachten in eerste instantie bronnen voor omgevingsonderwijs aanreiken. Bij elke bron wordt indien nodig gedemonstreerd hoe je informatie voor jouw schoolomgeving kan opzoeken. Didactische suggesties en voorbeelden van omgevingsgericht leermateriaal geven aan hoe de gevonden informatie zinvol in de lespraktijk geïntegreerd kan worden.  Verder worden ook technieken aangereikt om omgevingsinformatie te beheren en om bepaalde informatie zoals luchtfoto’s en kaartmateriaal om te vormen tot didactisch bruikbaar materiaal.
(Een initiatief van de Odisee Hogeschool Aalst)


Buurten met erfgoed

gb-landegem-trezeke-meyers‘Buurten met erfgoed’ stimuleert scholen om de verhalen achter hun eigen omgeving te ontdekken en in te zetten in de klas. In enkele pilootprojecten werd getest hoe leerkrachten enerzijds en lokale en regionale erfgoedpartners anderzijds konden samenwerken om de leerlingen een unieke erfgoedervaring in de eigen schoolbuurt te bezorgen. Omdat het onmogelijk is om aan alle 308 Vlaamse gemeenten een dergelijk pilootproject aan te bieden, werd een website en draaiboek gemaakt. Hier vind je alle info om als school, gemeentebestuur of organisatie zelf de draad op te nemen om  kinderen op een inventieve manier van het lokale erfgoed te laten proeven.
(Een initiatief van Agentschap Onroerend Erfgoed en partners)


Nuttige links

  • Klik door op onze website voor informatie over het erfgoed in jouw gemeente!
  • De Inventaris van het onroerend erfgoed biedt je een overzicht van waardevol onroerend erfgoed in Vlaanderen. Via de zoekfunctie krijg je een overzicht van het archeologisch erfgoed, gebouwen, historische tuinen en parken, vaar- en voertuigen,  kapelletjes,… in je gemeente.
  • Via het online geoportaal kan je snel geïnventariseerd en beschermd erfgoed opzoeken. Bovenaan geef je het adres in van je school. Op het kaartje worden alle erfgoedobjecten in de omgeving visueel voorgesteld. Door een simpele klik op een erfgoedpunt, krijg je een beknopt rapport van de historiek en word je doorverwezen naar de beschrijvingen uit de inventaris- en beschermingsdatabanken.
  • Op de erfgoedkaart kan je de erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel bekijken. Misschien heeft één van de erfgoedorganisaties in je buurt wel zin om samen een project op te zetten!