Projectsubsidies

Wie een project (of éénmalige publicatie) op stapel heeft staan dat te maken heeft met cultureel erfgoed binnen het werkingsgebied van de erfgoedcel kan een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning.

Aanvraagprocedure

  • Je vult het Aanvraagformulier in.
  • Het dossier kan doorlopend ingediend worden. Een aanvraag wordt aanvaard maximaal twaalf maanden en minimaal drie maanden voor het publieksmoment of de apotheose van het project.
  • Je dient het dossier digitaal of op papier in. De erfgoedcel bezorgt je een bevestiging van ontvangst.
  • Je dossier wordt in overweging genomen. De aanvrager en het project moeten aan een aantal dwingende voorwaarden voldoen om een basissubsidie van 250 euro te bekomen. Per extra voorwaarde waaraan wordt beantwoord, kan er een kleine som bijkomen. Het subsidiebedrag is maximaal 75% van het totale budget (met een maximum van 1750 euro). De beoordelingscriteria vind je terug in het subsidiereglement 2015-2020.
  • Bij toekenning van een subsidie wordt een eerste schijf van 75% van het toegekend bedrag overgemaakt. De tweede schijf van 25% wordt uitbetaald na indiening van het Afrekenformulier. Dit afrekenformulier dien je in uiterlijk 3 maanden na afloop van het project.

Indien je een projectsubsidie ontvangt, vragen wij om in alle gedrukte en digitale communicatie in het kader van het project de steun van de erfgoedcel te vermelden. Dit doe je door vermelding van het logo van de erfgoedcel.

Heb je nog vragen of ondervind je moeilijkheden bij het invullen van het aanvraag- of afrekenformulier?
Contacteer Sofie via sofie@egclandvandendermonde.be of het nummer 052 25 03 42.


Gerealiseerde projecten 2012-heden

Bekijk de lijst van alle subsidieaanvragen voor de beleidsperiode 2012-2020.