Subsidies voor periodieke publicaties

Erfgoedverenigingen binnen het werkingsgebied van de erfgoedcel kunnen jaarlijks financiële ondersteuning aanvragen voor periodieke publicaties. Periodieke publicaties zijn tijdschriften of jaarboeken die verschijnen met vaste tussenpozen en gedurende een onbepaalde tijd.

Subsidies voor periodieke publicaties kunnen één keer per jaar aangevraagd worden. De deadline is elk jaar op 15 oktober.

De erfgoedcel kent subsidies toe met terugwerkende kracht. Dit betekent dat je in oktober een subsidie aanvraagt voor de publicaties die je in datzelfde jaar hebt uitgegeven.

Aanvraagprocedure

  • Je vult het aanvraagformulier in.
  • Dit aanvraagformulier dien je samen met de gevraagde bewijsstukken (factuur drukker en een exemplaar van elke publicatie) in ten laatste op 15 oktober van het lopende werkjaar.
  • Je dient het dossier digitaal of op papier in. De erfgoedcel bezorgt je een bevestiging van ontvangst.
  • Je dossier wordt in overweging genomen. Het toegekend subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal criteria waaraan de periodieke publicaties voldoen en de beschikbare middelen. De beoordelingscriteria en -procedure vind je terug in het reglement 2015-2020.
  • Bij goedkeuring wordt het totale subsidiebedrag gestort op het rekeningnummer vermeld op het aanvraagformulier.

Indien je vereniging een subsidie ontvangt, vragen wij om in alle periodieke publicaties het logo van de erfgoedcel te vermelden en de erfgoedcel een exemplaar van de periodieke publicatie te bezorgen.

Heb je nog vragen of ondervind je moeilijkheden bij het invullen van het aanvraagformulier?
Contacteer Sofie via sofie@egclandvandendermonde.be of het nummer 052 25 03 42.