Het E(rfgoed)-team

 

SOfieSofie is doctor in de geschiedenis, met een specialisatie in sociale geschiedenis. Sinds april 2017 werkt ze in de erfgoedcel. Voordien was ze aan de slag bij de Universiteit Gent, waar ze les gaf over en historisch onderzoek deed naar maatschappelijke integratie en kwetsbaarheid. Hiervoor dook ze in lokale archieven en communiceerde ze met Oost-Vlaamse erfgoedorganisaties. Sofie houdt zich als erfgoedcoördinator bezig met het beleid, subsidies, educatie en projecten rond dialecten en volksverhalen, feesttradities en de Eerste Wereldoorlog.

Sofie De Veirman – Erfgoedcoördinator
Beleid – Subsidies – Educatie – Communicatie – Projecten
sofie@egclandvandendermonde.be
0032 (0)52 25 03 42 – 0471 21 77 27


Ruth

Ruth Pletinck is master in de kunstwetenschappen. Daarnaast volgde ze de opleidingen Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiewetenschappen en Behoudsmedewerker  erfgoed. In 2016 was ze al enkele maanden aan de slag bij de erfgoedcel in het kader van een vervangingscontract. Van 1 januari tot en met 30 juni 2017 was Ruth deeltijds aan de slag als projectmedewerker behoud en beheer. Sinds 1 juli 2017 werkt Ruth voltijds bij de erfgoedcel als erfgoedconsulent. Ruth houdt zich als erfgoedconsulent bezig met alles wat te maken heeft met collectie- en depotbeheer, religieus erfgoed en projecten rond dialecten en volksverhalen, feesttradities en de Eerste Wereldoorlog.

Ruth Pletinck – Erfgoedconsulent
Collectie- en depotbeheer – Trajectsubsidies – Religieus erfgoed – Projecten
ruth@egclandvandendermonde.be
0032 (0)52 25 03 41 – 0471 41 64 94


Dominique Van Swalm werkte lange tijd in de transportsector. Daarvoor was ze via verschillende interimopdrachten aan de slag bij de overheid. Dominique verzekert de administratieve ondersteuning binnen de Erfgoedcel.

Dominique Van Swalm – 
Erfgoedmedewerker
Administratie
Aanwezig op maandag – dinsdag – woensdag – donderdag
info@egclandvandendermonde.be