Projectvereniging Cultuurdijk

Logo_Cultuurdijk_kleur

Projectvereniging Cultuurdijk werd opgericht in 2009. Dit samenwerkingsverband kent drie deelwerkingen: cultuurcommunicatie, afstemming van het cultuuraanbod en cultureel erfgoed. Voor cultuurcommunicatie en afstemming van het cultuuraanbod engageerden zich vijf gemeenten (Buggenhout, Berlare, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren), samen vormen zij zone C, een bundeling van het aanbod van vijf culturele centra. Voor cultureel erfgoed engageerden zich negen gemeenten (vijf voornoemde gemeenten + Hamme, Laarne, Wichelen en Zele). Voor de uitvoering van de culturele erfgoedwerking (via een convenant met de Vlaamse overheid) is Erfgoedcel Land van Dendermonde actief.