Aan de slag met collecties in de regio!

De laatste maanden zat behoud en beheer-consulente Ruth niet stil! Ze begeleidt enkele gemeenten en verenigingen met de inventarisatie en optimalisatie van hun collecties. Een overzicht in een notendop…

  • Sinds enkele maanden begeleidt de erfgoedcel een behoud en beheer-traject in de Sint-Gertrudiskerk in Wetteren. De kerkfabriek beheert de poppencollectie, aangelegd door Firmin De Waele in de 1960’s. Het gaat om een unieke verzameling van 130 poppen met habijten van verschillende kloosterorden uit binnen- en buitenland, voornamelijk België en Frankrijk. De habijten tonen de traditionele klederdracht van de kloosterorden van voor het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). De collectie werd onderzocht door experten van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Monumentenwacht Antwerpen en de Provincie Oost-Vlaanderen. Samen met de kerkfabriek hebben zij de kleren gestofzuigd, lichtmetingen gedaan en stalen genomen van de poppen ter onderzoek. Eenmaal de analyses zijn afgerond, wordt er met de kerkfabriek gezocht naar bijkomende subsidies om geschikte vitrines aan te kopen en een collectiebrochure uit te geven.
  • De erfgoedcel ondersteunt ook het Priester Poppe Comité bij de inventarisatie van de collectie van het Priester Poppe museum in Moerzeke. Alle geïnventariseerde stukken worden verpakt volgens de regels van de kunst. Het comité is bezig met het indienen van een bouwvergunning voor de bouw van een nieuw museum. Tot dan zal de collectie ingepakt bewaard worden in het klooster van Moerzeke.
  • Ondertussen zijn vrijwilligers al enkele maanden bezig met het inventariseren, fotograferen en verpakken van de meer dan 5400 archeologische voorwerpen uit de collectie Van Bogaert-Wauters. Als amateur-archeoloog had Alphonse Van Bogaert (1882 – 1967) een grote voorliefde voor oudheid en geschiedenis. De collectie zal deels worden tentoongesteld, deels bewaard in het nieuwe museum in het ID+center in Hamme.
  • De erfgoedcel bekijkt de mogelijkheden om de mooie textielcollectie van de Koninklijke Heem- en Geschiedkundige Kring Jan Broeckaert in Wetteren beter te bewaren. Samen met bestuursleden werd de collectie werd uit de oorspronkelijke kasten gehaald en gefotografeerd. Er werden inmiddels nieuwe kasten gemaakt, die kunnen geopend worden én met verlichting die de stof niet aantast. Experts uit het Modemuseum in Antwerpen komen binnenkort ter plaatse om de waarde van de stukken te onderzoeken.
  • De boerenkrijgcollectie uit het Donkmeermuseum wordt momenteel geïnventariseerd in samenwerking met de Cultuurdienst van Berlare en Heemkring Overmere. Er wordt ook gekeken welke stukken eventueel aangetast zijn en behandeld dienen te worden in het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename.
  • De erfgoedcel werd in juni gecontacteerd door Heemkring Overmere inzake de restauratie van een oude kaart (papier gelijmd op doek). Een restaurator zal ter plaatse gaan om de toestand en restauratiemogelijkheden te bekijken.
Delen via:

Gerelateerde berichten