Archief

Logboek van een intergemeentelijke archivaris

Sinds 1 april 2014 werkt Frauke De Wilde als intergemeentelijke archivaris voor de Erfgoedcel Land van Dendermonde. Ze focuste een jaar lang op de archiefdepots en het statisch archief van de gemeenten binnen het Land van Dendermonde zonder een eigen archiefdienst. Daarnaast zette er ook een vrijwilligerswerking op. Het verslag van een jaar werking en heel wat interessante tips & trics zijn terug te vinden in Logboek van een intergemeentelijke archivaris. 

Frauke De Wilde is nog steeds actief als intergemeentelijke archivaris. Ze beschikt over een eigen budget en heeft een ruimer takenpakket (semidynamisch en dynamisch archief alsook digitale mappenstructuren). Voor de gemeenten Buggenhout, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wichelen en Zele werkt ze via een rotatiesysteem zodat ze in 3 weken alle gemeenten aandoet.

Archiveren kan je leren!

Meer en meer verenigingen zijn op zoek naar mogelijkheden om hun verenigingsarchief en hun verzamelde documentatie op een bewuste en efficiënte manier te beheren. Archief vormt immers een belangrijke bron om ons verleden te leren kennen en die kennis door te geven aan de volgende generaties. Maar wat is eigenlijk archief? Welke documenten hou je bij? Hoe moet je een archief inventariseren? Wat zijn de beste bewaaromstandigheden? Hoe moet je archiefdocumenten digitaliseren? En hoe zit het met de wetgeving?

Tijdens 2 lesvoormiddagen in februari 2016 boden de erfgoedcellen Land van Dendermonde, Viersprong en LeieSchelde samen met lesgevers intergemeentelijke archivaris Frauke De Wilde en Sophie Bossaert van Archiefbank Vlaanderen een opleiding aan om verenigingsarchief op een goede manier te ordenen en beschrijven. Via een stappenplan en praktische oefeningen leerden cursisten duurzaam omgaan met het papieren en digitale archief van hun vereniging.
De powerpoints van beide lesvoormiddagen zijn beschikbaar. Ze bevatten veel interessante links naar extra informatie rond archiveren, behoud en beheer.
Leren archiveren: powerpoint 20 februari 2016
Leren archiveren: powerpoint 27 februari 2016

De inhoud van de opleiding werd ook in een handige brochure gegoten. Je kan de brochure Leren Archiveren downloaden. Toch liever een papieren exemplaar? Richt je verzoek tot info@egclandvandendermonde.be.