Archivaris Liese blijft bij ons!

De maand oktober stond in het teken van een mogelijke verlenging van de samenwerking met archivaris Liese. De intergemeentelijke archiefwerking, in oorsprong een project van Erfgoedcel Land van Dendermonde (°2014), ontstond als reactie op een ondersteuningsvraag inzake archiefbeheer van een aantal gemeenten en werd oorspronkelijk gefinancierd vanuit de werkingsmiddelen van de Erfgoedcel. Archiefwerking is echter geen erfgoedwerking, waardoor een algemene herziening van het project na één jaar noodzakelijk was.

In 2015 (& 2017) beslisten de gemeenten Buggenhout, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wichelen en Zele om de samenwerking met intergemeentelijke archivaris Liese verder te zetten via betaling van een jaarlijkse bijdrage (berekend op het aantal inwoners). Die overeenkomst loopt in december 2020 ten einde. Omwille daarvan werd een overleg ingepland met de archivaris, de coördinator van de Erfgoedcel en de algemeen directeurs van de zes gemeenten om een mogelijke contractverlenging te bekijken. De directeurs gaven aan de intentie te hebben om de samenwerking met de archivaris naar de toekomst toe te willen verderzetten. Daarop werd de concrete vraag om Liese’s contract met vijf jaar te verlengen voorgelegd aan de afzonderlijke schepencolleges. Goed nieuws: de schepencolleges van al de zes gemeenten gingen principieel akkoord!

Delen via:

Gerelateerde berichten