Brochure Leren Archiveren

Verenigingen, personen en organisaties vormen al snel een eigen archief. Denk maar aan vergaderverslagen, fotomateriaal van activiteiten, flyers, affiches, briefwisseling, enz. Deze archieven zijn waardevolle getuigenissen van het boeiende verenigingsleven in de regio. Ze roepen tal van herinneringen op en vertellen een eigen verhaal. Maar verenigingsarchieven zijn ook kwetsbaar. Leren archiveren is een brochure, boordevol praktische tips om verenigingsarchief goed te bewaren.

Leren archiveren richt zich niet enkel tot erfgoedverenigingen, maar evengoed tot socio-culturele verenigingen, sportclubs of jeugdbewegingen …

Deze brochure is een initiatief van de erfgoedcellen Land van Dendermonde, Viersprong en Leie Schelde en Archiefbank Vlaanderen.

Je kan de digitale brochure downloaden of een papieren exemplaar aanvragen via info@egclandvandendermonde.be.

Delen via:

Gerelateerde berichten