De cul­tuur­coronapre­mie

 

Goed nieuws: het Noodfonds Cultuur zal ook oog hebben voor de meest kwetsbare profielen, met name de tijdelijke en freelancecontracten werkzaam in de sector, middels een ‘premie voor de kwetsbare kernspelers in de cultuursector’: de cultuurcoronapremie, een subsidie van maximaal 1.500 euro. Die zal worden toegekend aan kwetsbare kernspelers in het Vlaamse culturele ecosysteem die momenteel geen beroep kunnen doen op de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen, maar wel schade hebben geleden door de coronacrisis.

Wie komt in aanmerking voor die premie? Natuurlijke personen (loontrekkenden of eenmanszaken) die professioneel actief zijn in de Vlaamse cultuursector en voldoen aan de voorwaarden. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media bouwt hiervoor momenteel een online aanvraagtool.  Op de website van de Vlaamse Overheid vind je alvast meer informatie over de cultuurcoronapremie en de NACEBEL-codes van zij die in aanmerking komen:

Voor alle zakelijke vragen kan je terecht bij Cultuurloket

Delen via:

Gerelateerde berichten