De intergemeentelijke archivaris ploegt voort… Update april

In april besteedde de intergemeentelijke archivaris veel aandacht aan het digitale archiefbeheer, zowel in Lebbeke, Wichelen en Zele.

De vrijetijdsdiensten in Wichelen, bemand door 2 personeelsleden, engageren zich om hun mappenstructuur op te schonen en er een meer overzichtelijk geheel van te maken. Uniformiteit en dienstoverschrijdend werken staan bij de sport-, jeugd- en cultuurdienst en dienst toerisme centraal in dit project.

De dienst RO-Stedenbouw fungeert dan weer als piloot voor het uitrollen van een digitaal archiefbeheer in Lebbeke. Zij buigen zich binnenkort over een nieuwe mappenstructuur en de afspraken rond o.m. de naamgeving van mappen. Voor het papieren en historisch waardevolle archief kocht de archivaris zuurvrije dozen aan. Het gaat over registers buiten formaat (notulen van het college en de gemeenteraad, militielichtingen, e.a.) die nood hebben aan een meer duurzame verpakking.

In Zele kreeg Frauke haar werking een eigen plaats op het intranet, een ideaal kanaal om het gemeentepersoneel op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van de archiefwerking in zijn gemeente. Maandelijks geeft zij een tip mee of beantwoordt ze een veelgestelde vraag. Bijvoorbeeld, wat is het verschil tussen een gewone en een zuurvrije archiefdoos? Hoelang moet ik een bepaald document bewaren? Kun je zomaar iets op de scanner leggen en vervolgens de papieren versie weggooien?

Delen via:

Gerelateerde berichten