De intergemeentelijke archivaris ploegt voort… update februari

De vernietigingen van archief in de diverse gemeenten zijn nog steeds noodzakelijk voor het beheersbaar houden van de omvang van het archief in de depots. Jaarlijks brengen de gemeentelijke diensten na het afsluiten van een (boekings)jaar hun archief dat geen administratieve waarde meer heeft, over naar het depot.

Via de archiefverantwoordelijken geeft Frauke de nodige richtlijnen om deze overdrachten op een zo uniform mogelijke manier te laten verlopen. Daarnaast houdt ze hen op de hoogte van aanpassingen in de wetgeving. De vernieuwde privacywetgeving is een perfect aanknopingspunt om het personeel bewust te maken van de omgang met archiefstukken en de persoonsgegevens die deze kunnen bevatten.

Daartoe contacteerde Frauke de informatieveiligheidsconsulenten, aangesteld vanuit de provincie, om te bekijken hoe zij samen de mensen kunnen sensibiliseren en informeren.

De vrijwilligerswerking draait nog steeds op volle toeren: in Hamme is men gestart met het verhuisklaar maken van het archief van deelgemeente Moerzeke. In Wichelen gaat men binnenkort aan de slag met de onteigeningen en de opmaak van een overzicht ervan.

Delen via:

Gerelateerde berichten