De intergemeentelijke archivaris ploegt voort… Update maart

In Wichelen en Zele kregen de archiefverantwoordelijken tijdens het laatste overleg meer informatie omtrent de link tussen privacy en archiefbeheer. Dit kan gaan over de toegang tot het archiefdepot waar een groot deel van de informatie die de gemeente voortbrengt, wordt bewaard. Het is dan ook heel belangrijk om deze voldoende af te schermen, maar tegelijk toegankelijk te maken voor het personeel en eventuele onderzoekers. Van het digitale archief kan je hetzelfde zeggen. Dan gaat het over de toegang tot digitale dossiers (via de mappenstructuur) en de beveiliging ervan (via toegangsrechten).

In Lebbeke starten Frauke en de ICT-dienst binnenkort met een pilootproject bij de dienst stedenbouw. Daar bekijken ze samen hoe men de mappenstructuur op een meer uniforme en overzichtelijke manier kan uitbouwen en wie welke toegangsrechten dient te krijgen. Een belangrijke denkoefening die in de loop van 2018 de andere diensten moet inspireren.

Eind maart kwamen Frauke en de vrijwilligers uit de 6 gemeenten samen in Lokeren. Daar gaf archivaris Nico Van Campenhout hen een rondleiding door het stadsarchief. Vervolgens zetten ze de reis verder naar Zele. De Zeelse vrijwilligers toonden hoe het archief eruitzag en waaraan ze momenteel werken. De namiddag werd afgesloten met een hapje en drankje en een geschenk voor alle vrijwilligers.

Delen via:

Gerelateerde berichten