De intergemeentelijke archivaris ploegt voort… Update november

De intergemeentelijke archivaris verspreidde eerder dit jaar een vragenlijst betreffende het gebruik van en de omgang met digitaal archief. Daaruit blijkt dat er voornamelijk nood is aan concrete afspraken omtrent de ordening en het duurzaam bewaren van digitale bestanden.

In Zele is er voor de Vrijetijdsdiensten reeds een gelijkaardig traject afgelegd. In december start ook de bibliotheek met een digitale trashday waarbij Frauke en de medewerkers samen de digitale structuur te lijf gaan.

Vanuit het archiefveld verscheen eind oktober een geüpdatete selectielijst. Domeinen als economie en leefmilieu zijn hier nu ook in opgenomen. Het is belangrijk dat de gemeentelijke diensten hiervan op de hoogte zijn om de correcte bewaartermijnen toe te passen. Deze lijst geeft echter niet alleen een overzicht van de bewaartermijnen. Ze biedt tevens een gestructureerde opsomming van alle mogelijke taken die onder een bepaald domein kunnen vallen. Deze kan goed van pas komen bij het opmaken van nieuwe mappenstructuren…

 

Delen via:

Gerelateerde berichten