De intergemeentelijke archivaris: update januari

Intergemeentelijke archivaris Frauke De Wilde werkte de voorbije maand een structuur uit voor de communicatie en afspraken omtrent archiefbeheer naar het gemeentepersoneel toe. De bedoeling is deze richtlijnen te verspreiden via het intranet van de gemeenten. Op die manier is de informatie over onder andere de opmaak van plaatsingslijsten en de selectieprocedure op 1 centrale plaats terug te vinden.
Laarne test de richtlijnen en het communicatiesysteem als eerste uit. De integratie in de andere gemeenten volgt dan hopelijk binnenkort.

Voorts wordt er voornamelijk verder gewerkt rond selectie: in Wichelen en Laarne staan binnenkort opnieuw enkele vernietigingsvoorstellen op de agenda van het college.
Ook de inrichting van de archiefruimten vergt nog steeds de nodige opvolging. Hier komt de hulp van de lokale archiefverantwoordelijken en vrijwilligers als geroepen!

Zo hebben de intergemeentelijke archivaris, de gemeentelijke diensten en hun archiefverantwoordelijken en de lokale vrijwilligers de eerste maand van het nieuwe jaar goed ingezet!

Delen via:

Gerelateerde berichten