De intergemeentelijke archivaris: update maart

De voorbije maand werkte de intergemeentelijke archivaris aan haar jaarverslag en jaarrekening van 2015. Het was een goed gevuld jaar waarin Frauke haar inhoudelijke werking verder op punt stelde en haar archiefnetwerk binnen de gemeenten en daarbuiten verder uitbreidde. Kortom, haar (lange, maar noodzakelijke) inwerkperiode is ondertussen afgerond!

Selectie was – en blijft ook in 2016 – de rode draad binnen de intergemeentelijke archiefwerking. In eerste instantie deed Frauke een beroep op lokale vrijwilligers om de gemeentelijke depotruimtes ‘archiefproof’ te maken. Alles wat geen archief was, werd bijvoorbeeld geweerd. Ze creëerde ook ruimte door onder meer het Staatsblad op een gecentraliseerde plaats voor verschillende gemeenten tegelijk te bewaren. Veel lokale vrijwilligers kregen ondertussen ook specifieke taken toegewezen zoals het scannen van milieuvergunningen.
Sinds het najaar van 2015 zet de intergemeentelijke archivaris in op de samenwerking met de gemeentediensten. Nu er ruimte is in de depots, kan er werk worden gemaakt van interne archiefoverdrachten. Via workshops en andere sensibiliseringsacties maakt ze gemeentepersoneel vertrouwd met hoe ze het archief van hun dienst op een goede manier kunnen overbrengen naar het depot. Met de lokale ICT-diensten pleegt ze dan weer overleg rond het digitaal archief van de verschillende gemeenten.

Delen via:

Gerelateerde berichten