De intergemeentelijke archivaris: update april

De voorbije maand zette de intergemeentelijke archivaris verder in op het uniform beheren van archief binnen elke gemeente. Dit gebeurde via de workshop ‘Interne overdrachten’ waarin het administratieve personeel wordt aan de hand van een stappenplan meegenomen doorheen dit proces waarbij afgesloten dossiers  worden overgebracht naar de archiefbewaarruimte.

Tijdens het daaropvolgende overleg met de archiefverantwoordelijken komt de praktische uitvoering aan bod van deze richtlijnen. Daarnaast is er ook aandacht voor selectie. Om de gemeenten de komende jaren te voorzien van voldoende ruimte voor het te bewaren archief, is het belangrijk dit aspect van archiefbeheer onder de aandacht te houden.

Via de provincie Oost-Vlaanderen werd opnieuw een groepsaanbod voor verpakkingsmateriaal gelanceerd. Gewapend met de catalogus trekt Frauke langs de gemeenten op zoek naar archiefstukken die een aangepaste verpakking kunnen gebruiken.

Ondertussen vinden ook onderzoekers de weg naar het gemeentearchief. Er gebeuren regelmatig opzoekingen, zowel door heemkringen als studenten en geïnteresseerde burgers. De onderwerpen zijn zeer divers en behandelen thema’s als vluchtelingen, het beroep van de klompenmaker of naoorlogs verzet.

Het archiefreglement komt hier goed van pas om de nieuwsgierige onderzoeker te ontvangen! Dit reglement is een leidraad voor de diensten die de onderzoeker ontvangen. Daarnaast bevat het ook de rechten en plichten van beide partijen die verwijzen naar de regels omtrent privacy en openbaarheid van bestuur.

Delen via:

Gerelateerde berichten