De intergemeentelijke archivaris: update juni

De voorbije maand zat de intergemeentelijke archivaris samen met de archiefverantwoordelijken van de gemeenten Hamme, Laarne en Zele. Tijdens deze overlegmomenten toetsen we ideeën af op hun nut, maar zeker ook op de haalbaarheid ervan. Zo komt er een jaarlijkse opruimdag aan in Laarne, maakte men in Zele een taakverdeling om het archief in detail in kaart te brengen en helpt men mee nadenken over de mogelijke herinrichting van de archiefruimten n.a.v. het nieuwe Administratief centrum.

Het gemeentelijk personeel wordt steeds actiever betrokken bij deze opdrachten en denkoefeningen; zij zijn uiteindelijk diegenen die dagdagelijks aan de slag gaan met dossiers en de ruimten het best kennen.

Wat betreft de inrichting van de ruimten, wordt er in Hamme plaats gewonnen door het Staatsblad weg te halen (ong. 57 meter). In Buggenhout werd de verkoop van de oude wetgevingsboeken verlengd met 1 maand (tot eind juni) wegens de grote opkomst. Na vernietiging van de overige boeken zal men hier ongeveer 70 meter plaats winnen!

Ondertussen werken de vrijwilligers duchtig verder: in Buggenhout herverpakken André en Herman  de permanent te bewaren bouwdossiers; in Hamme gaan Jef, Lieve, Luc en Yvette aan de slag met de datering van dozen; in Laarne zijn André, Lut en Rita bijna klaar met het schonen van het archief van de deelgemeente Kalken; Freddy, Miel, Piet scannen routineus alle milieuvergunningen in en in Zele sorteren André, Kristin en Rien de bouwdossiers om ze vervolgens te herverpakken en te inventariseren.

Delen via:

Gerelateerde berichten