De intergemeentelijke archivaris: update

Intergemeentelijke archivaris

Zoals reeds aangekondigd, gaf de intergemeentelijke archivaris de workshop Interne overdrachten aan het administratieve personeel van de gemeenten Buggenhout en Wichelen. Niet enkel de theoretische kant is hierbij nuttig, ook de interactie en het uitwisselen van tips en ervaringen onder collega’s zijn belangrijke factoren die mensen motiveren om aan de slag te gaan met archief.

In Laarne kwamen de archiefverantwoordelijken, die de voorbije zomer door het college werden aangeduid, en de intergemeentelijke archivaris voor het eerst samen tijdens een overleg. Hieruit vloeiden enkele concrete acties voort waarrond de komende maanden zeker zal worden verder gewerkt.

Daarnaast blijft selectie nog steeds aan de orde: het Rijkarchief stuurde ondertussen het eerste toestemmingsformulier door om over te gaan tot de vernietiging van gemeentearchief. In Hamme, Wichelen en Zele worden gelijkaardige en verplichte lijsten opgemaakt van archief dat in aanmerking komt voor vernietiging. Hierdoor komt er alvast belangrijke ruimte vrij voor archief dat permanent of nog een tijdje bewaard moet blijven.

 

Delen via:

Gerelateerde berichten