De intergemeentelijke inventaris ploegt voort… Update Januari

Elk jaar maakt de intergemeentelijke archivaris een jaaractieplan op, zo ook voor 2018. Naast de lopende projecten, stelde Frauke enkele aandachtspunten voorop: het digitale archiefbeheer, de vrijwilligerswerking en het depotbeheer.

Met het oog op het duurzaam bewaren en toegankelijk maken van digitale dossiers, legde de archivaris in 2017 reeds de eerste contacten met de ICT-diensten. De gemeentelijke diensten zelf werden bevraagd middels een korte vragenlijst.
De informatieveiligheidsconsulenten zijn eveneens een belangrijke partner in dit verhaal van informatiebeheer en de sensibilisering van de besturen en de diensten.
In 2018 werken zij samen praktische voorstellen uit zoals de organisatie van een digitale trashday of de introductie van een nieuwe mappenstructuur.

De vrijwilligerswerking draait op volle kracht: in 5 van de 6 gemeenten zijn er in totaal 14 mensen aan de slag als vrijwilliger. Zij werken onder meer aan het inscannen van dossiers of dia’s, het schonen, herverpakken en inventariseren van archief van deelgemeenten of bouwdossiers. Ondertussen zijn zij vaak een betrouwbaar onderdeel van de archiefwerking geworden.

Het depotbeheer behelst een breed gamma aan taken. Hiertoe behoren niet alleen de opvolging van de inrichting en het onderhoud van de ruimen zelf. Ook de interne overdrachten naar de archiefdepots (inclusief het oplijsten en correct verpakken) en selectie en vernietiging van archief vallen onder dit luik.

Werk verzekerd in 2018!

Delen via:

Gerelateerde berichten