Enquête collectie- en depotbeheer

Traject collectievisie

De Erfgoedcel Land van Dendermonde zet in de beleidsperiode 2015-2020 in op collectie- en depotbeheer bij professionele maar zeker ook vrijwillige collectiebeherende organisaties in haar werkingsgebied. Om een goed zicht te krijgen op de noden en vragen van lokale collectiebeheerders stuurde ze eind december 2015 een enquête door naar deze actoren (kerkfabrieken, heemkringen, musea, archieven en documentatiecentra, … maar ook gemeente- en OCMW-besturen). De bevraging loopt nog tot en met 31 januari 2016.
De bevindingen van de enquête zullen meegenomen worden bij de start van dit meerjarentraject dat beoogt om (meer) organisaties te helpen aan een visie rond collectie- en depotbeheer.

Heb jij of jouw organisatie de enquête niet (digitaal of per post) ontvangen? Neem dan gerust contact op met Stefanie via mail of op het nummer 052 25 03 42.

Delen via:

Gerelateerde berichten