Erfgoedcel Land van Dendermonde krijgt (minder) werkingssubsidies

De Vlaamse regering heeft beslist voor de beleidsperiode 2015-2020 opnieuw werkingsmiddelen toe te kennen aan Cultuurdijk, het intergemeentelijk samenwerkingsverband waaronder de Erfgoedcel Land van Dendermonde ressorteert.

Door de besparingen liggen de werkingsmiddelen wel aanzienlijk lager dan het decretaal bepaalde minimum. Jaarlijks krijgt de Erfgoedcel Land van Dendermonde €246 946 (in plaats van €300 000, het decretale minumum). Deze besparing van ongeveer 20% staat los van de bezuinigingen via de kaasschaafmethode en het uitblijven van een indexering die de voorbije jaren al werden toegepast.

Het definitief afsluiten van het cultureel-erfgoedconvenant wordt zeker geen makkelijke denkoefening. Want de werkingsmiddelen liggen dan wel veel lager, de uitdagingen voor het cultureel erfgoed in het Land van Dendermonde blijven even groot.
Dus ook in de periode 2015-2020 staat de Erfgoedcel Land van Dendermonde tot jullie dienst voor expertise(-uitwisseling), net- en samenwerking, ondersteuning en het toegankelijk maken van het lokaal cultureel erfgoed.
Als gevolg van de financiële beperkingen wordt nu bekeken welke prioriteiten binnen de werking naar voor worden geschoven. Hierbij houdt de erfgoedcel rekening met de noden van haar cultureel-erfgoedveld en de aanbevelingen van de Vlaamse Overheid.

Meer informatie over de beslissing van de Vlaamse Regering en de andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die ook een werkingssubsidie ontvangen, vind je hier.

Delen via:

Gerelateerde berichten