Erfgoedorganisaties

Berlare

Reuzencomité Overmere
staat in voor de zorg voor en het organiseren van activiteiten rond de reuzen Philippo, Isabella en Philiep

Contact                  info@reuzen-overmere.be 
Info                         website

Verzamelclub De Biekorf
club voor verzamelaars van postzegels, doodsprentjes, munten, prentkaarten, sigarenbanden, …

Contact                  caroline.vanlaere@telenet.be
Info                         website

Boerenkrijgcomité Overmere
staat in voor de jaarlijkse herdenking van de boerenkrijg (12 oktober 1798)

Contact                  rene.vanhove@telenet.be

Berlaarse Oldtimer Motorvrienden
houden het oldtimer erfgoed in stand

Contact                  info@bomberlare.be
Info                         website

Orgelcomité Overmere
beschermen en (laten) bespelen het gerestaureerd Vereeckenorgel

Info                         website


Buggenhout

Opstalse Reuzengilde
staat in voor de zorg voor en het organiseren van activiteiten rond de reuzen Marjaas en Schiperenzot

Contact                  francoisvanransbeeck@hotmail.com (hoofdpeynder)
Info                         website

Orde van de jeinen
staat in voor de organisatie van carnaval in Opstal

Contact                  ordevandejeinen@telenet.be
Info                         website


Dendermonde

Ros Beiaardcomité
staat in voor de organisatie van de Ros Beiaardommegang (10-jaarlijks, eerstvolgend in 2020) en de jaarlijkse reuzenommegang Katuit (laatste donderdag van augustus) in Dendermonde

Contact                 info@rosbeiaard.be
Info                        website

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Dendermonde
helpt en begeleidt genealogen bij het samenstellen van hun stamboom en familiegeschiedenis d.m.v. vormingen en dienstverlening in een documentatiecentrum

Contact                 info@familiekunde-dendermonde.be
Info                        website

VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs
heeft als doelstelling het in stand houden van historisch spoorwegmateriaal, biedt ritten in een authentieke stoomtrein aan

Contact                 052 33 02 23
Info                        website

Treuzencomité Grembergen
staat in voor de zorg voor en het organiseren van activiteiten rond de Grembergse reuzen, waaronder de reuzenstoet op de vrijdag voor de tweede zondag van september

Contact                 kevin.buydts@gmail.com (voorzitter)
Info                        website

Orde van de Stalhouders
heeft als belangrijkste doel het zogenaamde ‘Peird van den Halt’ of ‘Het Ros Beiaard van Sint-Gillis’ nieuw leven in te blazen en restaureren. In een later stadium wil de vereniging ook andere tradities van Sint-Gillis laten heropleven

Contact                info@ordederstalhouders.be
Info                       website

Bloemencorso Sint-Gillis
organiseert jaarlijks op de eerste zondag van september een bloemen- en jeugdcorso in Sint-Gillis

Contact                comite@bloemencorso.be 
Info                       website

Feestcomité Boonwijk vzw
staat in voor de organisatie van Boonwijkkermis

Contact                vandenberghe.mariette@skynet.be
Info                       website

Feestcomiteit Oudegem
staat in voor de organisatie van Walking Dender, een culinaire en kunstzinnige avondmarkt en de Grote Fuif in Oudegem

Contact                contactformulier
Info                       website

Sport, feest en jaarmarktcomité Appels
staat in voor de organisatie van de jaarlijkse Paasmarkt (Pasen) en jaarmarkt in Appels (weekend voor 21 juli)

Info                       website

Theater Kalleke Step
Marionettentheater voor kleine en grote kinderen met aandacht voor lokaal erfgoed en folklore

Info                       website


Hamme

Wuitenskomitee
staat in voor de organisatie van de jaarlijkse driedaagse Wuitensfeesten tijdens het 3e weekend voor Pasen

Contact                 info@wuitensfeesten.be
Info                        website

Folkloristische Vereniging Die Hamse Wuitens
bestaat uit vendeliers, schilddragers, dansmeisje, reuzen(dragers),… die deelnemen aan optochten in binnen- en buitenland

Contact                 contactformulier
Info                        website

Baafmiskermiscomité
staat in voor de organisatie van de jaarlijkse Baafmiskermis tijdens het eerste weekend van oktober en het beheer van de reuzen Bavo, Nele en Sjieksken

Contact                 reuzenmoerzeke@gmail.com
Info                       website

Koninklijk Houten Muziek
folkloristische muziekvereniging opgericht in 1839, staat ook in voor het beheer van de reus Den Bol

Contact                zoggehof@skynet.be
Info                       website

Het Filip De Pillecyncomité
heeft als doel het leven en het werk van schrijver Filip De Pillecyn in de kijker te plaatsen via lezingen, tentoonstellingen, uitgaven,…

Contact                emmanuel.waegemans@telenet.be (voorzitter)
Info                       website

Koninklijke Hamse Filatelieclub
verenigt alle verzamelaars van postzegels, brieven, postwaardestukken en poststukken vanaf de klassieke periode ancien régime tot heden

Contact                vanbogaertluc@skynet.be (voorzitter)
Info                       website


Laarne

Reuzencomité Kalken
staat in voor de zorg voor en het organiseren van activiteiten rond de reuzen Stien en Lies, waaronder de reuzenommegang op de 3e zaterdag van september (maakt deel uit van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia)

Contact                 info@harmoniekalken.be
Info                        website

Stichting Sint-Pietersfeest Kalken
ijvert voor het behoud van wijkgebonden kermisactiviteiten en feesten, organiseert de Molekenskermis (3e zondag van april) en het Sint-Pietersfeest (Zondag 29 juni of eerste zondag na 29 juni)

Contact                 sintpietersfeest@telenet.be
Info                        website

Heksengilde Laarne en Kalken
stelt zich tot doel de heksentraditie van de gemeente Laarne te promoten door deel te nemen aan activiteiten, zoals jaarmarkten,  bij rondleidingen in het kasteel, door schoolbezoeken,…

Contact                 vera@heksengilde.be
Info                        website

Sint-Machariusgilde
is de oudste van alle nog bestaande politieke, sociale, economische, culturele en religieuze verenigingen van Laarne. Eigenlijk is de vereniging geen gilde, maar een broederschap: een vereniging van leken met vooral religieuze activiteiten. De oorsprong van de broederschap van Sint-Macharius hangt samen met het patrimonium van de kerk die gewijd is aan de Heilige Macharius.

Met vlag en wimpel
brengt een tiental Kalkense verenigingen en/of herbergiers samen die openbare kermissen of feesten organiseren. Ze publiceren een jaarkalender en zorgen voor onderlinge logistieke hulp.

Contact                 andre.van.de.sompel@telenet.be


Lebbeke

De Clemangskes
staat in voor de organisatie van activiteiten in de Minnestraat, waaronder Minnestraatkermis (zondag na Pinksteren), en het beheer van de reus Clemang

Contact                 info@declemangskes.be
Info                       website

vzw De Lustige Geburen
staat in voor de organisatie van Bellekermis in Denderbelle

Contact                 info@desmedtelektro.be
Info                        website

Meiboommaatschappij Samen Sterk
houden de eeuwenoude traditie van het ‘planten’ van de meiboom in stand (jaarlijks op 30 april)

Contact                 willy.van.hove4@pandora.be


Wetteren

vzw Oogstfeesten-Kortenbos
staat in voor de organisatie van de jaarlijkse Oogstfeesten en Oogststoet in Massemen tijdens het eerste weekend van augustus

Contact                 secretariaat@oogstfeesten-kortenbos.be
Info                        website

Buurtcomité Tot Heil Onzer Gebuurte
staat in voor de organisatie van activiteiten in Massemen en het beheer van de reuzen Diederik en Beatrijs

Contact                 thogmassemen@hotmail.com
Info                        website

Gilde Reuzenteam 2022
staat in voor de zorg voor en het organiseren van activiteiten rond de Wetterse reuzen

Contact                 info@winniemeeus.be
Info                        website

Vreugdebroeders (‘Het Houten Muziek’)
folkloristische muziekvereniging opgericht in 1867, staat ook in voor het beheer van de reuzen Miel en Tavia

Contact                Boskant 24, 9230 Wetteren

Postzegelclub De Reuzen
verenigt postzegelverzamelaars

Contact                 postzegelclub.de.reuzen@telenet.be
Info                        website

Van Hauwermeirsmolen vzw
houden het molenverleden levendig in de functionerende Van Hauwermeirsmolen door maaldemonstraties, rondleidingen, schoolbezoeken,..

Contact                 r.dogimont@skynet.be
Info                        website


Wichelen

Reuzengroep Moriaanvrienden
staat in voor de zorg voor en het organiseren van activiteiten rond de 4 Wichelse reuzen Moriaan, Sarida, Iraldo en Esmeralda

Contact                 luc.van.der.linden@telenet.be

Feestcomité Verhoogstraat
staat in voor de organisatie van activiteiten in de wijk Verhoogstraat in Schellebelle en het beheer van de reuzen Julius Cesar, zijn Gemalin, Octavius en 2 minireusjes

Contact                 johan.van.den.broecke@telenet.be
Info                        website

Koninklijke Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan Wichelen
heeft tot doel de handboogsport te bevorderen

Contact                 rafdeschampheleire@hotmail.com


Zele

Het Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën
organiseert jaarlijks de mariale gebedstocht op de derde zondag van september 

Info                        website

Artistieke School voor Kunstnaaldkant
zet zich in voor de promotie van de Zeelse kant

Info                        website


Heeft jouw organisatie een link met erfgoed en staat ze niet in dit overzicht? Geef ons een seintje!