Intergemeentelijke archivaris Liese geeft een update

De maand maart is op z’n zachtst uitgedrukt een vreemde maand voor velen: om een verdere verspreiding van het corona-virus te beperken en de risicogroepen onder ons te beschermen, nam de Nationale Veiligheidsraad een aantal maatregelen die een grote impact hadden en nog steeds hebben op ieder van ons. In navolging van die maatregelen besliste de archivaris om vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april thuis te werken en de vrijwilligerswerking in de zes gemeenten voor die periode volledig stop te zetten.

Onder het mom “elk nadeel heeft z’n voordeel”, stortte de archivaris zich (samen met tijdelijke collega kat Floor) op het jaarverslag van de intergemeentelijke archiefwerking (mei-december 2019). Hierin wordt een overzicht gegeven van de overkoepelende archiefwerking in de zes gemeenten, de werking per gemeente en de focus voor 2020. Het verslag werd samen met de jaarrekening aan de Raad van Bestuur Dijk 92, de algemeen (adjunct) directeurs en archiefverantwoordelijken/diensthoofden bezorgd en zal ook ter kennisname voorgelegd worden aan het college/vast bureau.

De eerste twee weken van maart kon de archivaris nog passeren in vijf van de zes gemeenten, namelijk Hamme, Laarne, Lebbeke, Wichelen en Zele.  In Hamme, Lebbeke, Wichelen en Zele lag de focus voornamelijk op opruimacties: een aantal diensten vroegen ondersteuning (vaak in het kader van de integratie en/of een verhuis) om hun bureau- en archiefruimtes op te ruimen en onder handen te nemen. De komende maanden zal er, al dan niet vanop afstand, dan ook sterk ingezet worden op de organisatie van opruimacties en, in het verlengde daarvan, de uitwerking van archiefprocedures.

Delen via:

Gerelateerde berichten