Intergemeentelijke archivaris Liese geeft een update

.

In mei was het eindelijk zover: de intergemeentelijke archivaris kreeg toestemming vanuit de zes gemeenten om terug ter plaatse aan de slag te gaan. Gepakt en gezakt met laptop, mondmasker en desinfecterende handgel vertrok de archivaris vol goede moed en met een gezond enthousiasme op ronde!

Deze maand lag de focus voornamelijk op het in kaart brengen en het opruimen van de verschillende archiefruimtes. De beperkte aanwezigheid van het personeel en een inperking van de dienstverlening bleek het ideale moment om de bestaande archiefachterstand weg te werken. Het merendeel van deze ruimtes moest namelijk nog verder inhoudelijk in kaart gebracht en geselecteerd worden. Per ruimte werd een lijst opgesteld met per doos een duidelijke inhoudsomschrijving, datering en plaatsing: een nuttig, maar vooral ook lang werkje waar voldoende tijd en aandacht aan besteed moet worden. Later kan er dan aan de hand van deze lijsten een eerste selectieronde georganiseerd worden en kunnen de ruimtes eventueel heringedeeld worden.

Delen via:

Gerelateerde berichten