Intergemeentelijke archivaris Liese geeft een update: Actiepunten 2019-2020

Het startschot voor overleg werd gegeven in de gemeente Laarne. Daar zat de archivaris begin oktober samen met de archiefverantwoordelijken van de gemeentelijke diensten om het actieplan te overlopen. De volgende maanden zijn Hamme, Zele en Wichelen aan de beurt: ook daar zullen archiefverantwoordelijken van gemeente en OCMW samenzitten om het actieplan te bespreken en opmerkingen te geven. Na feedback vanuit de diensten tijdens dit overleg wordt het actieplan aangepast waar nodig en voorgelegd aan de (adjunct) algemeen directeur, het college en het vast bureau.

In Lebbeke zijn er geen archiefverantwoordelijken en staat de archivaris rechtstreeks in contact met de diensthoofden. Hier zal geen overleg gehouden worden, maar zal het actieplan eerst aan de algemeen directeur en later tijdens het wekelijkse diensthoofdenoverleg voorgesteld worden. In Buggenhout fungeren de medewerkers van het onthaalteam sinds kort als archiefverantwoordelijken. Zij zullen de beperkte aanwezigheid van de archivaris opvangen en de diensten ondersteunen inzake het archiefbeheer. Zo zullen zij onder meer instaan voor archiefoverdrachten, een regelmatige controle van de archiefruimtes, onderzoekers begeleiden bij opzoekingen in het archief, … Kortom, een centralisering van het archiefbeheer. Om dit te kunnen verwezenlijken, werd een plan van aanpak opgesteld met een duidelijke afbakening van het takenpakket van het onthaalteam en kregen de archiefverantwoordelijken een ‘spoedcursus archief’.

Contactgegevens Liese:

archivaris@egclandvandendermonde.be – 0471 60 53 17

Delen via:

Gerelateerde berichten