Intergemeentelijke archivaris Liese geeft een update: En actie!

September was de maand van de actieplannen! Per gemeente werd een actieplan voor de periode 2019-2020 opgesteld om de werking en expertise van de intergemeentelijke archivaris ten volle te kunnen benutten. Concreet bevat zo’n plan: overkoepelde actiepunten voor de zes deelnemende gemeenten, per gemeente een overzicht van de archiefvorming (zowel analoog als digitaal) met de specifieke noden/vragen per dienst en de vooropgestelde doelen inzake archiefzorg en –beheer, de betrokken partijen en de termijnen waarbinnen deze doelen bereikt willen worden. Hoewel deze plannen grotendeels gebonden zijn aan de gemeente, valt er toch een algemene rode draad te ontdekken in de intergemeentelijke archiefwerking. Voorbeelden daarvan zijn het uniformiseren van de interne archiefoverdrachten naar het depot, het uitwerken van een procedure voor selectie en vernietiging, het introduceren van een poetsroutine in de depotruimtes, het updaten van het archief- en bezoekersreglement, het uitwerken van een calamiteitenplan, enzovoort.

De komende maanden zullen deze actieplannen tijdens een algemeen overleg voorgelegd worden aan de (adjunct) algemeen directeur, de archiefverantwoordelijken en/of diensthoofden. Zij krijgen dan de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het geven van feedback.

Contactgegevens:

Liese Vandoninck

archivaris@egclandvandendermonde.be – 0471 60 53 17

Delen via:

Gerelateerde berichten