De intergemeentelijke archivaris ploegt voort… Update mei

Na Erfgoeddag hervatte Frauke opnieuw de lopende projecten en plant ze de volgende overlegmomenten in, zowel met de archiefverantwoordelijken als met de vrijwilligers.

De gemeentelijke diensten zullen via de archiefverantwoordelijken worden gevraagd naar hun ervaring met en hun ideeën over digitaal archiefbeheer. Hopelijk komen hier enkele mogelijke projecten uit naar voor die we verder kunnen uitwerken in de toekomst.

Ook het permanent te bewaren archief verliest de intergemeentelijke archivaris niet uit het oog: Frauke neemt de catalogus met het groepsaanbod voor verpakkingsmateriaal (uitgaand van provincie Oost-Vlaanderen) mee doorheen de archiefdepots. Stukken die er minder goed aan toe zijn of door hun formaat niet passen in een doorsnee archiefdoos, vinden hier hun gading tussen de dozen met grotere afmetingen.

In het najaar wordt het alvast inpakken geblazen!

Delen via:

Gerelateerde berichten