Intergemeentelijke archivaris: update november

Intergemeentelijke archivaris

November stond (en staat) vooral in het teken van planning, zowel de verdere invulling van de laatste maanden van het jaar als de toekomstplannen voor 2017. Dit houdt in dat er agenda’s worden samengelegd met de archiefverantwoordelijken om een overleg in te plannen. Tijdens deze overlegmomenten bekijkt de intergemeentelijke archivaris samen deze archiefverantwoordelijken de stand van zaken op het vlak van archiefwerking binnen de gemeente en de stand van zaken van lopende projecten. Ook de vrijwilligerswerking komt elke keer aan bod: waar werken de vrijwilligers aan, hoever staan zij en hoe verloopt deze werking. Uit de wisselwerking tussen de gemeentelijke diensten, de vrijwilligers en de intergemeentelijke archivaris kunnen praktische tips en ideeën voortkomen die een betere samenwerking ten goede kunnen komen.

Daarnaast staat er ook een overleg op de agenda met collega-archivarissen die eveneens werken voor verschillende gemeente- en/of OCMW-besturen. Ondertussen zijn er reeds 6 samenwerkingsverbanden rond archief in Vlaanderen en het is enorm verrijkend om onderling ideeën uit te wisselen.

Met het jaaractieplan 2017 werkt de intergemeentelijke archivaris momenteel aan de opmaak van een planning voor het nieuwe jaar. Lopende projecten blijven aandacht nodig hebben en dienen worden afgewerkt, maar daarnaast is er ook nog tijd en plaats voor nieuwe ideeën die de intergemeentelijke archivaris zal uitwerken. Eentje daarvan is Erfgoeddag, de uitgelezen kans om de gemeentearchieven te tonen aan het publiek.

Delen via:

Gerelateerde berichten