Intergemeentelijke archivaris: update oktober

In de nieuwsbrief van september sprak de intergemeentelijke archivaris over de vernietigingslijst van Lebbeke. Deze werd ondertussen goedgekeurd, zowel door het college als het Rijksarchief. Tegen eind 2016 zullen de te vernietigen dozen ook effectief worden weggehaald uit het archief. Dit betekent een groot aantal meters plaatswinst. De vrijgekomen ruimte zal ingenomen worden door te bewaren archief uit het oude gemeentehuis.

In Zele werkt de intergemeentelijke archivaris verder aan de opmaak van een plaatsingslijst van het archief in het grootste depot. Met de afdeling Vrije Tijd (Sport-, Jeugd- en Cultuurdienst) worden selectielijsten gemaakt op maat van het takenpakket van elke dienst. Dit gebeurt aan de hand van de goedgekeurde selectielijsten en in overleg met de diensten zelf. Op vraag van de Financiële Dienst in Laarne bekeek Frauke De Wilde opnieuw in overleg met de betrokken medewerker de bewaartermijn van belastingen.

De vrijwilligers in Wichelen starten binnenkort met het scannen van de milieuvergunningen klasse 1. Daarmee zijn zij bijna aan het einde van dit scanproject gekomen. Alle dozen met vergunningen klasse 2 en 3 passeerden de voorbije maanden langs Miel, Freddy en Piet. Een vierde vrijwilliger, Laurien, begint binnenkort met het opmaken van een plaatsingslijst van het archief dat de gemeente bewaart naast het Sociaal Huis. De diensten kunnen deze plaatsingslijst aanwenden als overzicht. Voor de intergemeentelijke archivaris is ze nuttig om te selecteren.

Delen via:

Gerelateerde berichten