Lenteschoonmaak met Liese

 

In de maand februari lag de focus voornamelijk op het selecteren en vernietigen van archief om de bestaande achterstand weg te werken en opnieuw extra ruimte te creëren.

In de zes gemeenten werden de dossiers van het gemeentelijk strafregister integraal voor vernietiging opgelijst en terzijde gelegd: in december verspreidde het Algemeen Rijksarchief namelijk een omzendbrief waarin aangegeven werd dat deze dossiers ondertussen hun administratief nut verloren hebben en volledig vernietigd mogen worden.

Verder werden in de gemeenten Hamme, Lebbeke, Wichelen en Zele nog afzonderlijke selectierondes in de archiefruimtes georganiseerd. Concreet werden de dozen waarvan de bewaartermijn reeds verstreken was inhoudelijk gecontroleerd en voor vernietiging opgelijst en aangeduid. Dit gebeurde aan de hand van de inhoudsomschrijvingen in de lijsten van de verschillende archiefruimtes: aan deze omschrijvingen werden reeds bewaartermijnen gekoppeld. Van zodra een volledige ruimte doorlopen is, zullen de nodige goedkeuringen en kennisnames bekomen worden en kan het archief ook daadwerkelijk vernietigd worden.

Delen via:

Gerelateerde berichten