Ondersteuning scholen

Je hebt allerlei leuke ideeën om de geschiedenis van je school eens in de kijker te zetten?  Of je wil een traditie in je gemeente onder de aandacht brengen met een evenement, een boekje of een tentoonstelling? De erfgoedcel geeft je graag een financieel steuntje in de rug.

Scholen (en jeugdverenigingen) uit het Land van Dendermonde die een project uitwerken rond het culturele erfgoed van de schoolomgeving, kunnen een subsidiebedrag aanvragen. 

Aanvraagprocedure

 • Je vult het aanvraagformulier in.
 • Het dossier kan doorlopend ingediend worden. Een aanvraag wordt aanvaard maximaal twaalf maanden en minimaal drie maanden voor het publieksmoment of de apotheose van het project.
 • Je dient het dossier digitaal of op papier in. De erfgoedcel bezorgt je een bevestiging van ontvangst.
 • Je dossier wordt in overweging genomen. De aanvrager en het project moeten aan een aantal dwingende voorwaarden voldoen om een basissubsidie van 250 euro te bekomen. Per extra voorwaarde waaraan wordt beantwoord, kan er een kleine som bijkomen. Het subsidiebedrag is maximaal 75% van het totale budget (met een maximum van 1750 euro). De beoordelingscriteria vind je terug in het subsidiereglement 2015-2020.
 • Bij toekenning van een subsidie wordt een eerste schijf van 75% van het toegekend bedrag overgemaakt. De tweede schijf van 25% wordt uitbetaald na indiening van het afrekenformulier. Dit afrekenformulier dien je in uiterlijk 3 maanden na afloop van het project.

Mogelijke thema’s waarmee je aan de slag kan

Carnavalstradities, skinderspelen1toeten en ommegangen, traditionele ambachten, kerkcollecties, molens, migratieverhalen, volkssporten, Eerste Wereldoorlog, familierecepten, streekproducten, kapelletjes, oude foto’s van de gemeente, archeologie, het maken van een stamboom, familiegeschiedenis, kledij vroeger en nu, geboorterituelen in verschillende culturen, reuzen, volksverhalen, dialect, kinderliedjes van vroeger en nu, het dagelijkse leven vroeger en nu, kinderspelen, schilderijen, archiefdocumenten, feesten en daarbij horende tradities (Sinterklaas, Kerst, Pasen, Nieuwjaar, Halloween), traditionele volksdansen, communicatie vroeger en nu (brieven, poststempels, schrijfmateriaal), oude landbouwwerktuigen,…

Inhoudelijke ondersteuning

Op zoek naar inhoudelijke ondersteuning in het werken met kinderen en jongeren rond lokaal cultureel erfgoed?
 • Nodig ons uit op een vergadering. We brainstormen graag met je mee!
 • Tips en inspiratie vind je ook hier:
  • Een voorbeeldles rond persoonlijk en cultureel erfgoed, kan je hier downloaden.
  • ‘Lokaal erfgoed op maat van kinderen’ van Heemkunde Vlaanderen
  • Leca vzw is het Vlaamse expertisecentrum voor cultuur van alledag en focust op stoeten, feesten, rituelen en tradities. Op hun website vind je ook enkele lesbrieven en educatieve spelen terug. Ontdek…
  • KlasCement is een leermiddelennetwerk voor en door leraren. Op de website van KlasCement inspireren en ondersteunen leraren elkaar door het uitwisselen van zelfgemaakt lesmateriaal en praktijktips. Je vindt er ook inspiratie voor erfgoedprojecten!
  • In de brochure ‘Lokaal aan de slag met kinderen & jongeren rond erfgoed‘ vind je alvast wat praktijkvoorbeelden.
  • Meer info over het cultuureducatief aanbod van de provincie Oost-Vlaanderen vind je hier.
  • Enkele ideeën van over de landsgrenzen vind je hier.
  • Werken rond archeologie? Nodig een archeoloog uit in je klas!