Het E(rfgoed)-team

 

Sofie De Veirman is doctor in de geschiedenis, met een specialisatie in sociale geschiedenis. Sinds april 2017 werkt ze in de erfgoedcel. Voordien was ze aan de slag bij de Universiteit Gent, waar ze les gaf over en historisch onderzoek deed naar maatschappelijke integratie en kwetsbaarheid. Hiervoor dook ze in lokale archieven en communiceerde ze met Oost-Vlaamse erfgoedorganisaties. Sofie houdt zich als erfgoedcoördinator bezig met het beleid, subsidies, educatie en projecten rond dialecten en volksverhalen, feesttradities en de Eerste Wereldoorlog.

Sofie De Veirman – Erfgoedcoördinator
Beleid – Subsidies – Educatie – Communicatie – Projecten
sofie@egclandvandendermonde.be
0032 (0)52 25 03 42 – 0471 35 82 43


Michiel behaalde een master geschiedenis, die hij afsloot met een publicatie en een stage voor de dienst documentatie en communicatie van de Raad van de EU. In Parijs specialiseerde hij zich verder in communicatie en marketing, door een bijkomende opleiding en deelname aan verschillende cultuurprojecten. In Utrecht ging hij daarop aan de slag voor INTK, een online marketingbureau dat zich specialiseert in de culturele sector. Bij de erfgoedcel verzorgt Michiel met veel enthousiasme de communicatie, zowel online als offline. Hij is eveneens mee verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerking en voor de verdere ontwikkeling van de beeldbank.

Michiel Dejonckheere – Consulent Communicatie en Publiekswerking
michiel@egclandvandendermonde.be
0032 (0)52 25 03 41 – 0471 21 77 27


Liese Vandoninck is master in de archivistiek en sinds mei 2019 werkzaam als intergemeentelijke archivaris in de gemeenten Buggenhout, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wichelen en Zele. In augustus 2018 startte ze haar prille werkcarrière als projectcoördinator in het Stadsarchief van Mechelen, waar ze onder meer instond voor het herwerken van verschillende bestaande toegangen op een bruikleen van Rijksarchief Antwerpen, het begeleiden van vrijwilligers, het uitwerken van Erfgoeddag en het ondersteunen van de leeszaalwerking. Liese zal de basisarchiefwerking in de zes gemeenten verder opvolgen en ondersteunen, de vrijwilligerswerking begeleiden en een basis uitwerken voor een betere archiefzorg binnen de OCMW-organisaties, waarbij ze de bestaande archiefwerking van het OCMW- en gemeentebestuur zoveel mogelijk op elkaar zal afstemmen.

Liese Vandoninck – Intergemeentelijk archivaris
archivaris@egclandvandendermonde.be
0471 60 53 17


Veerle behaalde een master in de kunstwetenschappen en verdiepte zich verder specifiek in de religieuze erfgoedwereld. Zo bouwde ze ervaring op als inventarisator en depotmedewerker in het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg. Vervolgens ging ze bij Parcum aan de slag als inventarisator van roerend religieus erfgoed. Daarnaast volgde ze ook een meer praktisch gerichte opleiding tot behoudsmedewerker erfgoed. Sinds januari 2021 werkt ze bij de erfgoedcel, waar ze met veel enthousiasme jouw vragen rond behoud en beheer van erfgoedcollecties opvolgt en inventarisatie- en waarderingstrajecten begeleidt.

Veerle Vereecken – Consulent Behoud en Beheer
veerle@egclandvandendermonde.be
0032 (0)52 25 03 42 – 0494 34 90 75


Dominique Van Swalm werkte lange tijd in de transportsector. Daarvoor was ze via verschillende interimopdrachten aan de slag bij de overheid. Dominique verzekert de administratieve ondersteuning binnen de Erfgoedcel.

Dominique Van Swalm Erfgoedmedewerker
Administratie
Aanwezig op maandag – dinsdag – woensdag – donderdag
info@egclandvandendermonde.be