Het E(rfgoed)-team

 

Sofie De Veirman is doctor in de geschiedenis, met een specialisatie in sociale geschiedenis. Sinds april 2017 werkt ze in de erfgoedcel. Voordien was ze aan de slag bij de Universiteit Gent, waar ze les gaf over en historisch onderzoek deed naar maatschappelijke integratie en kwetsbaarheid. Hiervoor dook ze in lokale archieven en communiceerde ze met Oost-Vlaamse erfgoedorganisaties. Sofie houdt zich als erfgoedcoördinator bezig met het beleid, subsidies, educatie en projecten rond dialecten en volksverhalen, feesttradities en de Eerste Wereldoorlog.

Sofie De Veirman – Erfgoedcoördinator
Beleid – Subsidies – Educatie – Communicatie – Projecten
sofie@egclandvandendermonde.be
0032 (0)52 25 03 42 – 0471 35 82 43


Ruth

Ruth Pletinck is master in de kunstwetenschappen. Daarnaast volgde ze de opleidingen Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiewetenschappen en Behoudsmedewerker  erfgoed. In 2016 was ze al enkele maanden aan de slag bij de erfgoedcel in het kader van een vervangingscontract. Van 1 januari tot en met 30 juni 2017 was Ruth deeltijds aan de slag als projectmedewerker behoud en beheer. Sinds 1 juli 2017 werkt Ruth voltijds bij de erfgoedcel als erfgoedconsulent. Ruth houdt zich als erfgoedconsulent bezig met alles wat te maken heeft met collectie- en depotbeheer, religieus erfgoed en projecten rond dialecten en volksverhalen,
feesttradities en de Eerste Wereldoorlog.

Ruth Pletinck – Erfgoedconsulent
Collectie- en depotbeheer – Trajectsubsidies – Religieus erfgoed – Projecten
ruth@egclandvandendermonde.be
0032 (0)52 25 03 41 – 0471 41 64 94


Liese Vandoninck is master in de archivistiek en sinds mei 2019 werkzaam als intergemeentelijke archivaris in de gemeenten Buggenhout, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wichelen en Zele. In augustus 2018 startte ze haar prille werkcarrière als projectcoördinator in het Stadsarchief van Mechelen, waar ze onder meer instond voor het herwerken van verschillende bestaande toegangen op een bruikleen van Rijksarchief Antwerpen, het begeleiden van vrijwilligers, het uitwerken van Erfgoeddag en het ondersteunen van de leeszaalwerking. Liese zal de basisarchiefwerking in de zes gemeenten verder opvolgen en ondersteunen, de vrijwilligerswerking begeleiden en een basis uitwerken voor een betere archiefzorg binnen de OCMW-organisaties, waarbij ze de bestaande archiefwerking van het OCMW- en gemeentebestuur zoveel mogelijk op elkaar zal afstemmen.

Liese Vandoninck – Intergemeentelijk archivaris
archivaris@egclandvandendermonde.be
0471 60 53 17


Michiel behaalde een master geschiedenis, die hij afsloot met een publicatie en een stage voor de dienst documentatie en communicatie van de Raad van de EU. In Parijs specialiseerde hij zich verder in communicatie en marketing, door een bijkomende opleiding en deelname aan verschillende cultuurprojecten. In Utrecht ging hij daarop aan de slag voor INTK, een online marketingbureau dat zich specialiseert in de culturele sector. Bij de erfgoedcel verzorgt Michiel met veel enthousiasme de communicatie, zowel online als offline. Hij is eveneens mee verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerking en voor de verdere ontwikkeling van de beeldbank.

Michiel Dejonckheere – Consulent Communicatie en Publiekswerking
michiel@egclandvandendermonde.be
0032 (0)52 25 03 41 – 0471 06 77 74


Dominique Van Swalm werkte lange tijd in de transportsector. Daarvoor was ze via verschillende interimopdrachten aan de slag bij de overheid. Dominique verzekert de administratieve ondersteuning binnen de Erfgoedcel.

Dominique Van Swalm Erfgoedmedewerker
Administratie
Aanwezig op maandag – dinsdag – woensdag – donderdag
info@egclandvandendermonde.be