Erfgoedcel Land van Dendermonde

Dijkbreuk

– DIJKBREUK: weldra is onze erfgoedcel officieel onderdeel van DIJK92. Om dat te vieren keken we vandaag voor de eerste keer naar “Dijkbreuk”, het eerste (online) evenement van Dijk92 dan je kan herbekijken op...

Archivaris Liese blijft bij ons!

De maand oktober stond in het teken van een mogelijke verlenging van de samenwerking met archivaris Liese. De intergemeentelijke archiefwerking, in oorsprong een project van Erfgoedcel Land van Dendermonde (°2014), ontstond als reactie op...

Sint-Maarten in het Land! (van Dendermonde)

Zondag 25 oktober verscheen Sint-Maarten voor het eerst sinds lang weer in het Land van Dendermonde. De kindervriend koos voor een doortocht in Moerzeke. Door Covid-19 zal hij verdere publieke verschijningen helaas zoveel mogelijk...

Subsidies: nieuwe werkingsmiddelen

    Enerzijds kan je bij de erfgoedcel terecht voor verschillende soorten subsidies, anderzijds zijn wij daar zelf ook afhankelijk van. We zijn dan ook heel blij dat het Departement Cultuur, Jeugd en Media...

Welkom Tom, dag Dijk 92!

  Tom is het nieuwe gezicht van Dijk92, dat op zijn beurt ook een nieuwe organisatie is. Graag stelt hij zichzelf even voor.   Wat je samen doet, doe je meestal beter. Om die...