Erfgoedcel Land van Dendermonde

Op bezoek in prachtige O.L.V.-kerk Dendermonde.

  We bespraken er o.a. de toekomstige samenwerking met de Heemkring Land van Dendermonde. Zo zijn er plannen om een fototentoonstelling te organiseren over processies. Heb jij toevallig nog oude foto’s liggen van een...

De cul­tuur­coronapre­mie

  Goed nieuws: het Noodfonds Cultuur zal ook oog hebben voor de meest kwetsbare profielen, met name de tijdelijke en freelancecontracten werkzaam in de sector, middels een ‘premie voor de kwetsbare kernspelers in de...