Projecten

Feest


Feest!

Vlaanderen heeft een feestcultuur en in het Land van Dendermonde feesten we graag mee! En zo uiteenlopend als de redenen om te vieren zijn, zo divers zijn ook de feesten zelf. Feesten bestaan dus in alle maten en vormen. Net die verscheidenheid maakt van feestcultuur een bijzonder boeiend onderwerp.
Lees meer….

 

ErfgErfgoedbankoedbank

140.000 krantenpagina’s en meer dan 30.000 afbeeldingen staan inmiddels online en vormen een digitaal regionaal museum, dat ten allen tijde raadpleegbaar is.
Lees meer…

 

 


Erfgoeddag

Erfgoeddag is een jaarlijks cultureel evenement op de eerste zondag na de paasvakantie. Deze dag richt zich op het roerend en immaterieel cultureel erfgoed (zoals verhalen, documenten, tradities en uitdrukkingen die wij van onze voorouders overgeleverd kregen).
Lees meer…

 

WOI

 

Eerste Wereldoorlog

In 2014-2018 herdenken we 100 jaar ‘Groote Oorlog’. De erfgoedcel zet verschillende acties op touw om de vreselijke gebeurtenissen in haar werkingsgebied in een historisch kader te plaatsen en herdenken.
Lees meer…

 

Religieus erfgoed

 

Religieus erfgoed

Samen met de erfgoedconsulenten van de Vlaamse Overheid (Departement CJM) en de kerkbesturen werkt de erfgoedcel mee aan de inventarisatie van het religieus erfgoed binnen haar werkingsgebied.
Lees meer…

 

DSCF0044

 

Visie op collectie

Erfgoedcel Land van Dendermonde zet in haar beleidsplanning 2015-2020 extra in op steun voor behoud en beheer van collecties binnen haar werkingsgebied. Deze ondersteuning uit zich in een meerjarentraject met verschillende acties.
Lees meer…

 

 

Actief met archief

Sinds 1 mei 2019 zet Liese Vandoninck als intergemeentelijke archivaris het werk verder van Frauke De Wilde.
Lees meer…

 

Hiel

 

Architect Hiel

Iedereen kent de dichter Emmanuel Hiel, maar de gelijknamige Dendermondse architect is minder gekend. Nochtans zijn heel wat huizen in onze regio van zijn hand!
Lees meer…

 

preview_img727

 

Bier van hier

In elke gemeente binnen het werkingsgebied van de erfgoedcel is er wel brouwersactiviteit (geweest). De erfgoedcel onderneemt acties om dit stukje erfgoed in kaart te brengen voor de regio.
Lees meer…

 

vertellen-e1415218615638


Volksverhalen, -liedjes & dialecten

Verhalen zijn overal. We vertellen over onze werkdag, over de kinderen, over onze toekomstplannen… Maar er bestaat een vertelcultuur die verder gaat dan de dagdagelijkse belevenissen. Zo worden overal ter wereld verhalen verteld over liefde en dood, over gewone vrouwen en mannen die buitengewone gebeurtenissen meemaken. Ook het Land van Dendermonde bezit een schat aan verhalen. In 2017-2018 werkte de erfgoedcel in het bijzonder rond volksverhalen, -liedjes en dialecten. Benieuwd naar onze initiatieven?
Lees meer