Religieus erfgoed in het Land van Dendermonde

Religieus erfgoed in het Land van Dendermonde

Er beweegt heel wat op het vlak van religieus erfgoed in het Land van Dendermonde.

Het kerkarchief van deelgemeente Moerzeke is in bruikleen gegeven bij de gemeente Hamme en wordt daar nu bewaard in de archiefruimte. De kerkfabriek blijft eigenaar. Een aantal stukken uit dit waardevolle archief zijn eeuwenoud! Het kerkarchief biedt onderzoeker dan ook een schat aan informatie over Moerzeke!

Sinds midden augustus 2015 is een groot gedeelte van de collectie van de Sint-Amanduskerk in Opdorp (Buggenhout) overgebracht naar het transitdepot van de Provincie Oost-Vlaanderen in Ename. De collectie – waarvan een aanzienlijk deel bestaat uit liturgische gewaden – moet een nieuw onderkomen vinden na de verkoop van de lokale pastorij. Het transitdepot is een tussenstation op weg naar een nieuwe definitieve bewaarplaats. De collectie is in januari gedurende 2 dagen nauwkeuriger geïnventariseerd. Na het afwerken van deze inventarisatie wordt een waarderingstraject opgestart om alle stukken een bestemming te kunnen geven.

In Wetteren hebben de kerkfabriek en 2 vrijwilligers de inventarisatie van Sint-Theresia van het Kind Jezus in Overbeke afgerond. In Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel opgenomen in Overschelde zijn de kerkfabriek en vrijwilligers nog steeds aan het werk. De inventarisatie van Christus Koning in Wetteren en Heilig Hart in Kwatrecht stond eind 2015 al op punt. Met deze kerkbesturen zal nu de volgende stap genomen worden: de opstart van een waarderingstraject voor de herbestemming van hun collectie.

De Erfgoedcel Land van Dendermonde werkt voor de inventarisatie- en waarderingstrajecten nauw samen met de Provincie Oost-Vlaanderen waar Bert Van der Veken als consulent religieus erfgoed aan de slag is. De samenwerking zorgt voor een goede uitwisseling van expertise en kennis en biedt een zo optimaal mogelijke ondersteuning van de lokale kerkbesturen. Aarzel dus niet de erfgoedcel of de provinciale consulent te contacteren bij vragen of problemen!

Delen via:

Gerelateerde berichten