Selecteren om extra archiefruimte te creëren

 

Archivaris Liese blikt terug: maart

 

Ook in maart lag de focus op het selecteren en vernietigen van archief. Zo kwam deze maand een vrachtwagen langs aan het Sociaal Huis in Wichelen. Die werd bijna helemaal gevuld met oud papier!

In de meeste gemeenten vonden er ten gevolge van de integratie van gemeente en OCMW interne verhuisbewegingen plaats. Daardoor vergrootte de afstand tussen de diensten en het archief in sommige gevallen. Dat is geen ideale situatie voor diensten die regelmatig hun archief consulteren. Het doel is dan ook om het archief intern zo toegankelijk mogelijk te maken en de eigen werking van de diensten te vergemakkelijken en ondersteunen.

Verder stond de archivaris ook stil bij de intergemeentelijke archiefwerking van het afgelopen jaar, wat resulteerde in het jaarverslag van 2020. Dit verslag bevat onder meer een overzicht van de algemene archiefwerking (overkoepelend voor de zes gemeenten), de specifieke werking per gemeente met onder meer de lopende en afgeronde projecten en de impact van het coronavirus op de intergemeentelijke archiefwerking. Het jaarverslag zal eind maart-begin april in elke gemeente aan het schepencollege voorgelegd worden.

 

Delen via:

Gerelateerde berichten