Traject collectieplan

De Erfgoedcel Land van Dendermonde zet in haar beleidsplanning 2015-2020 extra in op steun voor behoud en beheer van collecties binnen haar werkingsgebied. Deze ondersteuning uit zich in een meerjarentraject met verschillende acties waaronder de aanwerving van een tijdelijke projectmedewerker behoud en beheer.

Ook in februari zat projectmedewerker Ruth Pletinck niet stil! Ze verwerkte de informatie van de in januari afgelegde plaatsbezoeken. De collectieprofielen worden hierdoor stilaan duidelijk. Gestaag maar zeker krijgt Ruth zicht op de collectiewerking van de collectiebeherende organisaties. Tijdens de plaatsbezoeken is er ook ruimte om vragen te beantwoorden van de organisaties. Veelal zijn collectiebeherende organisaties onzeker over hoe ze een collectie moeten beheren of tentoonstellen en zoeken ook financiële ondersteuning.

Ruth blijft niet op haar lauweren rusten, want er is nog veel werk aan de winkel! In maart staan er nog een aantal plaatsbezoeken op de agenda om de resterende collectieprofielen in kaart te brengen. Naast de plaatsbezoeken gaan de voorbereidingen voor een inspiratiemoment en werkt ze een fiche met erfgoedtips verder uit.

Delen via:

Gerelateerde berichten