Traject collectieplan

De Erfgoedcel Land van Dendermonde zet in haar beleidsplanning 2015-2020 extra in op steun voor behoud en beheer van collecties binnen haar werkingsgebied. Deze ondersteuning uit zich in een meerjarentraject met verschillende acties waaronder de aanwerving van een tijdelijke projectmedewerker behoud en beheer.

In maart kon de projectmedewerker nog 5 plaatsbezoeken toevoegen aan de lijst:

– Heemkundige Kring Overmere

– Heemkundige kring Wichelen

– Donkmeermuseum

– Van Bogaert-Wauters museum

– School voor Scheepsmodelbouw

In totaal zijn er al 9 collectiebeherende organisaties bezocht in het kader van het traject collectieplan. Tijdens de plaatsbezoeken bevraagt de projectmedewerker zich over de collectiewerking om zo uiteindelijk het unieke collectieprofiel van de organisatie in kaart te brengen.

Belangrijke zaken die in de bevraging naar voorkomen zijn:

Het verwervingsbeleid: criteria en procedures

Het afstotingsbeleid: criteria en procedures

Het gebruik van de inventaris: digitaal of op papier

En de collectie zelf: kern- en deelcollecties

Het collectieprofiel wordt teruggekoppeld aan de organisatie zodat zij een houvast hebben wanneer zij deelnemen aan de komende acties van het traject collectieplan. Ondertussen kunnen de organisaties verder reflecteren over hun collectiewerking. De acties van het traject collectieplan krijgen vorm. De ideeën zijn getoetst aan de intergemeentelijke archivaris en de directeur van de Stedelijke Musea Dendermonde. Hun expertise en ervaring levert input voor de acties en kan ook als inspiratie dienen voor de organisaties. Met nog een aantal plaatsbezoeken in het vooruitzicht en het uitwerken van een fiche met erfgoedtips belooft het een interessante maand april te worden!

Delen via:

Gerelateerde berichten