Traject collectieplan

Collectie- en depotbeheer update januarii

Erfgoedcel Land van Dendermonde zet in haar beleidsplanning 2015-2020 extra in op steun voor behoud en beheer van collecties binnen haar werkingsgebied. Deze ondersteuning uit zich in een meerjarentraject met verschillende acties. Vorig jaar werden al verschillende organisaties uitgenodigd om een enquête in te vullen rond de bewaartoestand van hun collecties.

Dit jaar zoomt de erfgoedcel in op de collectiewerking. Hiervoor wierf ze een tijdelijke projectmedewerker behoud en beheer aan: Ruth Pletinck. De projectmedewerker probeert de organisaties aan te zetten tot het uitwerken van een collectievisie en een collectieplan. Ruth gaat aan de slag met de resultaten van de bevraging die ze verder uitdiept en plant verschillende plaatsbezoeken aan collectiebeherende organisaties. Samen met deze organisaties bekijkt ze de collectie en vult ze  een fiche in die zich voornamelijk richt op het aanwervings- en afstotingsproces van collectiestukken.

Elke maand zal Ruth verslag uitbrengen over haar werkzaamheden en de vorderingen.

In januari bezoekt ze alvast de Heem- en Oudheidkundige Kring Zele, Museum van Bogaert-Wauters in Hamme, Scheepvaartmuseum Baasrode en Priester Poppe Museum in Moerzeke.

Ruth vliegt er in!

Delen via:

Gerelateerde berichten