Update van archivaris Liese

Doel: archiefmateriaal op een meer eenduidige manier structureren.

De maand september stond in het teken van de uitwerking van een algemene archiefprocedure. In elk van de zes gemeenten wil de archivaris een aangepaste archiefprocedure introduceren om de werking van gemeente en OCMW op elkaar af te stemmen én om de onderlinge werking van de diensten inzake archivering verder te verfijnen.

Concreet betekent dit dat elke overdracht naar de archiefruimtes zal gedocumenteerd worden: om een overzicht van het geheel te behouden, om bepaalde stukken of dossiers bij raadpleging snel en makkelijk terug te vinden en om naar de toekomst toe voldoende ruimte te behouden (door regelmatig te selecteren). Meer specifiek zullen alle diensten eenzelfde stappenplan voor interne overdrachten naar de archiefruimte(s) en eenzelfde stappenplan voor het selecteren en vernietigen van archief doorlopen.

Kortom, een uniforme archiefwerking in elk van de zes gemeenten, maar volledig aangepast aan de noden van de diensten binnen de gemeente. De komende maanden zal deze procedure in elke gemeente via presentaties ter feedback aan het personeel voorgelegd worden. Het resultaat: een archiefprocedure op maat van de gemeente!

Groetjes,
Liese

Delen via:

Gerelateerde berichten