Visie op Collectie – Juli

Ook tijdens de zomer loopt het project ‘visie op collectie’ onverminderd verder. Bij de School voor Scheepsmodelbouw (Baasrode) werd het startschot gegeven voor het opstellen van een collectieplan. De eerste bestuursvergadering waarin het traject werd voorgesteld is achter de rug.

In Zele gingen de gesprekken met de werkgroep verder. Deze keer werd het verzamelbeleid en het afstootbeleid van Museum Zeels erfgoed onder de loep genomen. De werkgroep ging hun beleid stap voor stap na en keek waar verbetering mogelijk is.

Een verzamelbeleid is afhankelijk van organisatie tot organisatie en van collectie tot collectie. Het actief verzamelen van materiaal kan de verantwoordelijkheid zijn van één of meerdere leden van een organisatie. Op eenzelfde manier kan de verantwoordelijkheid over het aanvaarden van schenkingen bij één of meer personen liggen.

Daarom is het aangeraden om tijdens het verzamelen alles goed te documenteren en informatie bij te houden over de vorige eigenaar/de schenker en het object. In een collectieplan beschrijf je de afspraken die rond het verzamelbeleid gemaakt zijn binnen een organisatie. Het doel is een transparante en overzichtelijke procedure vastleggen die leidt tot een duidelijke werking en die gedragen wordt door de hele organisatie.Ruth

Werkt jouw organisatie momenteel aan een collectieplan en willen jullie de ideeën aftoetsen? Of moeten jullie de eerste letter nog op papier zetten en weten jullie niet goed hoe te beginnen? Ruth helpt jullie graag!

Delen via:

Gerelateerde berichten