Vorming

Hou ook onze nieuwsbrief, de FARO kalender en de website van Heemkunde Vlaanderen in de gaten om op de hoogte te blijven van het breder vormingsaanbod.
 

2019

 

Workshop: Tijd voor de winterschoonmaak?!

Goed schoonmaken van erfgoed(ruimtes) is een vak apart. Tijdens de workshop wordt kort uitgelegd welke factoren een invloed hebben op de bewaring van erfgoed en hoe je hiermee rekening kan houden bij het onderhoud ervan. De nadruk ligt op het aanreiken van tips en praktische info over hoe je zelf het erfgoed en zijn omgeving (museum, heemkundig lokaal, archief, kerk, privé verzameling) kan schoonmaken en onderhouden. De deelnemers bezoeken tijdens de workshop ook het heemkundig museum om de leerstof te illustreren.

Wanneer:Maandag 25 november, 19.30-21u.
Waar:Heem- en geschiedkundig Museum Wetteren
Lesgever:Erfgoedcel Land van Dendermonde
Prijs:Gratis
Organisatie:Erfgoedcel Land van Dendermonde
Inschrijven:Verplicht via info@egclandvandendermonde.be of telefonisch op 052 25 03 40 (voor 20 november)

2018

 

Workshop striptekenen in je streektaal

In deze workshop leer je allerlei emoties tekenen en ontwerp je samen met de lesgeefster enkele typische stripkarakters (een stoere held, een knappe heldin, een schattige baby,… ). Daarna gaan jullie zelf aan de slag om een stripstrookje uit te werken, waarbij tekstkaders en -ballonnen in het dialect worden ingevuld.

Voor kinderen vanaf 6 jaar en (groot)ouders (max. 15 duo’s per workshop)

Wanneer:9 data (tussen 21 april en 6 mei) – vraag na bij de bibliotheek in jouw gemeente
Waar:In en rond jouw bibliotheek
Lesgever:Vero Beauprez
Prijs:Gratis
Organisatie:Erfgoedcel Land van Dendermonde i.s.m. De Leesdijk
Inschrijven:Verplicht via info@egclandvandendermonde.be of telefonisch op 052 25 03 40

 

Inspiratieavond waarderen

Het beheren van een collectie is niet altijd gemakkelijk. Enerzijds worden veel verenigingen geconfronteerd met plaatsgebrek en een overvloed aan, al dan niet gewenste, schenkingen. Anderzijds zijn er ook de moeilijkheden die gepaard gaan met een duurzame en correcte bewaring van de stukken. Ten slotte dienen er ook keuzes gemaakt te worden in wat getoond wordt aan het grote publiek en hoe dit best wordt aangepakt.

Tijdens deze inspiratieavond staan we stil bij het belang van collectiewaardering en de ondersteuning die de erfgoedcel kan bieden bij een waarderingstraject.

Wanneer:Donderdag 22 februari 2018, 16.30-20.30u.
Waar:Stadhuis Dendermonde
Lesgever:Erfgoedcel Land van Dendermonde & Heemkunde Vlaanderen
Prijs:Gratis
Organisatie:Erfgoedcel Land van Dendermonde
Inschrijven:Verplicht via info@egclandvandendermonde.be of telefonisch op 052 25 03 40

2017

 

Workshop volksverhalen vertellen

Hoe geef je een verhaal kleur? Hoe bouw je het op? Hoe gebruik je je stem, je lichaam en de ruimte? De erfgoedcellen Denderland en Land van Dendermonde organiseren een workshop ‘vertellen’, waarin je het antwoord krijgt op al deze vragen. Via afwisselende oefeningen krijg je de grondbeginselen van het verhalen vertellen onder de knie. Gaandeweg leer je vertellen van en door je medecursisten. Dankzij hen maak je kennis met verschillende vertelstijlen en soorten verhalen. Je moedigt elkaar aan en leert hoe je vertellingen overkomen.

Professioneel verhalenverstelster Veerle Ernalsteen gaat samen met de deelnemers aan de slag met het rijke repertoire volksverhalen uit de regio. Bedoeling is om de lessenreeks af te sluiten met twee vertelavonden voor publiek, waarbij deze erfgoedverhalen helemaal tot leven komen.

Wanneer:8 donderdagavonden van 12 oktober t.e.m. 7 december 2017, 19-22u.
Waar:Ontmoetingscentrum, Essestraat 4 in Impe
Lesgever:Veerle Ernalsteen
Prijs:Gratis
Organisatie:Erfgoedcel Land van Dendermonde, Erfgoedcel Denderland
Inschrijven:Verplicht via info@egclandvandendermonde.be of telefonisch op 052 25 03 40

 

Vorming archeologische conservatie

In deze vorming leer je hoe je verschillende archeologische materialen (metaal, glas, aardewerk en botmateriaal) optimaal kan verpakken, hanteren en bewaren. Welk verpakkingsmateriaal gebruik je en op welke manier? En hoe zit het met de temperatuur in de opslagruimte? zijn maar enkele vragen waar je een antwoord op zal krijgen.

De workshop start met een korte theoretische toelichting, maar is vooral praktisch. We rollen de mouwen op en gaan aan de slag in de depotruimte van archeologisch museum Van Bogaert-Wauters! De vorming is een aanrader voor iedereen met een (niet-)professionele interesse in conservatie.

Wanneer:Vrijdag 13 oktober 2017, 13-17u.
Waar:ID+ centrum, Sint-Jansstraat 27 in Hamme
Lesgever:Ansje Cools
Prijs:Gratis
Organisatie:Erfgoedcel Land van Dendermonde
Inschrijven:Verplicht via ruth@egclandvandendermonde.be of telefonisch op 052 25 03 41

 

Inspiratie-avond collectiebeleid en collectieplan

De opmaak van een collectieplan is geen eenvoudige klus. Daarom organiseert Erfgoedcel Land van Dendermonde een inspiratie-avond rond collectiebeleid en het opstellen van een collectieplan. Via een kleine workshop en oefeningen bespreken we de moeilijkheden waarmee lokale verenigingen geconfronteerd worden in hun collectiebeleid. We overlopen de kenmerken van een goed collectieplan en bekijken welke voordelen een collectieplan biedt voor jouw organisatie.

Wanneer:Donderdag 18 mei 2016
Waar:Henri Van Daelecentrum Zele
Lesgever:Ruth Pletinck (Erfgoedcel) en Hendrik Vandeginste (Heemkunde Vlaanderen)
Prijs:Gratis
Organisatie:Erfgoedcel Land van Dendermonde
Inschrijven:Verplicht via ruth@egclandvandendermonde.be of telefonisch op 052 25 03 41

2016

 

Demonstratie verpakkings- en conserveringsmateriaal provincie Oost-Vlaanderen

Ieder jaar voorziet de Provincie Oost-Vlaanderen een groepsaanbod van verpakkings- en conserveringsmateriaal. De Erfgoedcel Land van Dendermonde geeft subsidies aan cultureel-erfgoedorganisaties die willen instappen op dit groepsaanbod.

Om duidelijker te maken waarvoor je bepaalde verpakkingsmaterialen kan gebruiken geeft de depotconsulent van de provincie Oost-Vlaanderen Annelies Demey een demonstratie. Aan de hand van concrete voorbeelden kom je te weten welke voorwerpen/materialen je op welke manier je op welke manier kan verpakken.

Wanneer:woensdag 4 mei 2016
Waar:Stadsmuseum Lokeren
Lesgever:Depotconsulent provincie Oost-Vlaanderen Annelies Demey
Prijs:Gratis
Organisatie:Erfgoedcel Waasland, Erfgoedcel Land van Dendermonde
Inschrijven:Verplicht via info@egclandvandendermonde.be of telefonisch op 052 25 03 40

 

Leren archiveren: verenigingsarchief zkt. archivaris

Verenigingen, personen en organisaties vormen al snel een eigen archief. Denk maar aan vergaderverslagen, fotomateriaal van activiteiten, flyers, affiches, briefwisseling, enz. Dit archief is waardevol, maar zit vaak verspreid over verschillende leden, is slecht geordend of de precieze inhoud ervan is onbekend.

In twee praktijkgerichte workshops krijg je de nodige tips en tricks om jouw archief duurzaam te beheren. Volgende onderwerpen komen aan bod:

• Wat is een archief?
• Wat moet je juist bewaren?
• Hoe breng je jouw archief in kaart?
• Hoe bewaar je jouw archief?
• Hoe kan je met je archief aan de slag?
• Wat met digitaal archief?

Wanneer:20 en 27 februari van 9u30 tot 12u
Waar:Deel 1 (20/02): Honky Tonk Jazzclub Dendermonde (Leopold II Laan 12 A, Bastion V, 9200 Dendermonde); Deel 2 (27/02): Documentatie- en Archiefcentrum Sint-Martens-Latem (Dorp 24, 9830 Sint-Martens-Latem)
Lesgever:Sophie Bossaert (Archiefbank Vlaanderen) en Frauke De Wilde (intergemeentelijk archivaris Land van Dendermonde)
Prijs:Gratis
Organisatie:Erfgoedcel Leie Schelde, Erfgoedcel Land van Dendermonde, Erfgoedcel Viersprong, Archiefbank Vlaanderen. Met steun van de Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen.
Inschrijven:Per mail via info@egclandvandendermonde.be of telefonisch op 052 25 03 40